Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Anh văn chuyên ngành Cơ điện tử
Ngành: Cơ học
 2018 Sinh viên năm 3  Đại học bách khoa Đà Nẵng
[2]Điều khiển thích nghi & bền vững
Ngành: Cơ học
 2018 Sinh viên năm 4  Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
[3]Hệ thống Cơ điện tử
Ngành: Cơ học
 2018 Sinh viên năm 3  Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
[4]Tự động hóa, điều khiển và khống chế
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2018 PFIEV  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[5]ĐA KT Vi ĐK
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2014 SV CTM  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[6]Điều khiển tự động
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2012 Sinh viên năm 3  Đại học bách khoa Đà Nẵng
[7]D/A Hệ thống cơ điện tử
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2012 SV năm 4  Đại học bách khoa Đà Nẵng
[8]D/A Thiết kế máy
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2012 SV năm 3  Đại học bách khoa Đà Nẵng
[9]D/A kỹ thuật điều khiển tự động
Ngành: Cơ học
 2012 Sinh viên năm 3
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Khoa Cơ Khí- Đại học bách khoa Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn