Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải C - Giải thưởng hoạt động Khoa học và Công nghệ xuất sắc

 Khoa học công nghệ

 2019

 3150/QĐ-ĐHBK

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

[2] Best Paper Awards-29th 2018 International Symposium on Micro-Nano Mechatronics and Human Science, Nagoya, Japan

 Khoa học công nghệ

 2018

 1

 29th 2018 International Symposium on Micro-NanoMechatronics and Human Science (From Micro & Nano Scale Systems to Robotics & Mechatronics Systems) http://www.mein.nagoya-u.ac.jp/mhs/awards18.html

[3] Best Presentation Awards - IEEE 3rd International Conference on Control, Automation and Robotics (ICCAR 2017)

 Khoa học công nghệ

 2017

 

 IEEE ICCAR 2017, Nagoya, Japan.

[4] Ứng dụng PLC được yêu thích năm 2012

 Khoa học công nghệ

 2012

 Giải 2

 Siemens Việt Nam

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn