Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,533,454

 Simulation Study on Neural Pattern of Bio-Realistic Cerebellar Neuron Network
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vo Nhu Thanh
Nơi đăng: 2017 Joint Academic Forum in Danang, The University of Danang - University of Science and Technology with Japan University & Company Research Group cooperated by IEEE; Số: 1;Từ->đến trang: 89;Năm: 2017
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Spiking neural networks, which are recognized as the third generation of neural network, are more powerful and biologically plausible than their non-spiking predecessors because they encode temporal information within the neuron signals. However, they are more complex to model and analyze than the other artificial neural networks. In this study, the author introduces the result of the simulation of simplified 20000 neurons cerebellum-like neural network.
ABSTRACT
Spiking neural networks, which are recognized as the third generation of neural network, are more powerful and biologically plausible than their non-spiking predecessors because they encode temporal information within the neuron signals. However, they are more complex to model and analyze than the other artificial neural networks. In this study, the author introduces the result of the simulation of simplified 20000 neurons cerebellum-like neural network.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn