Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,354,321

 Phương pháp chuyển đổi từ ngôn ngữ lập trình Hi-graph sang FBD sử dụng SR Block trong phần mềm Siemens Simatic để lập trình cho PLC
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Như Thành
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 6(67);Từ->đến trang: 64-67;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này nhằm giới thiệu một phương pháp để chuyển đổi các phần mềm được lập trình bằng ngôn ngữ Graph hoặc Hi-Graph sang ngôn ngữ FBD (function block diagram) để sử dụng cho lập trình các PLC (programmable logic controller) Siemens không hỗ trợ phần lập trình bằng Graph hoặc Hi-Graph. Hơn nữa, trong trường hợp cần thay thế các dòng PLC S7-300,400 bằng loại PLC rẻ tiền hơn như dòng S7-200 hoặc loại mới phát triển của Siemens là dòng S7-1200 thì cần phải biên dịch lại các chương trình nếu viết bằng Graph hoặc Hi-Graph sang các ngôn ngữ có hỗ trợ cho dòng PLC S7-200 hoặc S7-1200 là FBD, STL (Statement List), SCL (Structure Control Language). Do vậy phương pháp chuyển đổi ngôn ngữ lập trình Hi-Graph sang ngôn ngữ FBD dùng khối SR(set-reset) sẽ tiết kiệm được thời gian cũng như không cần phải giải lại bài toán logic từ ban đầu để ứng dụng cho việc chuyển đồi sử dụng các dòng PLC cao cấp sang dòng rẻ tiền hơn. Từ khóa: Siemens; PLC; Hi-Graph; FBD; STL; SCL; SR Block;S7-200,300,400,1200.
ABSTRACT
This paper introduces a method for converting Graph or Hi-Graph language into the FBD (function block diagram) language to program for the PLC (programmable logic controller) of Siemens which doesn’t support programming by Graph or Hi-Graph. In addition, in case of need to replace the PLC S7-300 or S7-400 by cheaper PLC like the S7-200 or the new development of Siemens, S7-1200; it is necessary to rewrite the program if written in Graph or Hi-Graph to other languages which ​​are supported for the S7-200 or S7-1200 PLC such as FBD, STL (Statement List), SCL (Structure Control language). Therefore; transformation method from Hi-Graph language to FBD language used SR(set-reset) block was introduced, and it will save time as well as do not need to solve the logic control problems again. This method could be used for the transfer of advanced PLC to cheaper lines. Key words: Siemens; PLC; Hi-Graph; FBD; STL; SCL; SR Block; S7-200,300,400,1200
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn