Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,354,169

 Nghiên cứu chế tạo mô hình bàn máy CNC điều khiển vị trí bằng động cơ thủy lực
coupons for prescriptions mba-institutes.com coupons for cialis 2016
Chủ nhiệm:  Th.S Trần Ngọc Hải; Thành viên:  Th.S Võ Như Thành
Số: Đ2013-02-55 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn