Võ Quang Trí
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,175,229

 
Mục này được 35132 lượt người xem
Họ và tên:  Võ Quang Trí
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  10/10/1977
Nơi sinh: Đan Phượng - Hà Nội
Quê quán Duy Trinh - Duy Xuyên - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Quản trị kinh doanh; Tại: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Thương mại điện tử; Trường Đại học Kinh tế
Chức vụ: Trưởng Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Khoa học Quản lý; Tại: Đại học Dauphine
Dạy CN: Marketing số, Chiến lược số, Chiến lược kinh doanh, Thiết kế trải nghiệm, Phân tích kinh doanh
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Địa chỉ liên hệ: 72A Nguyễn Hữu Thọ, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Thời gian Tóm tắt quá trinh hoạt động khoa học kỹ thuật, nơi công tác
2000 - 2004 Giảng viên khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại Học Đà Nẵng
2006 - 2007 Trợ lý nghiên cứu, Trung tâm nghiên cứu Đa quốc gia Bombardier, Đại học Uqam
2006 - 2009 Giảng viên khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại Học Đà Nẵng
2010 - 2013 Nghiên cứu sinh Tiến sĩ ngành Khoa học Quản lý, ĐH Paris Dauphine, CH Pháp
2014 - 2017 Phó trưởng khoa, Khoa Marketing; Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quản trị và Tư vấn doanh nghiệp
2018 - nay Trưởng khoa, Khoa Thương mại điện tử; Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quản trị và Tư vấn doanh nghiệp Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Mô hình phố chuyên doanh: Ứng dụng trong phát triển các tuyến phố thương mại của Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: TS. Võ Quang Trí. Thành viên: PGS.TS. Lê Văn Huy TS. Donald J. Kopka TS. Đường Thị Liên Hà TS. Đinh Thị Lệ Trâm TS. Nguyễn Văn Hùng TS. Phạm Thanh Trà Th.S. Trương Trần Trâm Anh. Mã số: B2015-04-22. Năm: 2016. (Apr 8 2016 11:10AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu các yếu tố tác động đến niềm tin của người tiêu dùng Việt trong việc mua sắm trực tuyến. Chủ nhiệm: TS. Võ Quang Trí. Thành viên: TS. Đường Thị Liên HàTh.S Bùi Văn Viễn. Mã số: Đ2013-04-44 BS. Năm: 2014. (Apr 8 2016 11:04AM)
[3] Đề tài cấp Thành phố: Giải pháp phát triển công nghiệp phụ trợ cho thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: GS.TS. Lê Thế Giới. Thành viên: PGS.TS Lª ThÕ Giíi ThS §Æng C«ng TuÊn ThS Vâ Quan TrÝ ThS NguyÔn Phóc Nguyªn ¤ng Lª H÷u §èc Bµ NguyÔn ThÞ Thuý Mai . Mã số: KHDN2008. Năm: 2008. (Apr 8 2016 10:59AM)
[4] Đề tài Khác: Mô hình khởi sự kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Chủ nhiệm: PGS. TS. Nguyễn Thanh Liêm. Thành viên: TS. Trương Hồng TrìnhTS. Nguyễn Phúc NguyênTS. Võ Quang TríTS. Nguyễn Thị Mỹ HươngTS. Đoàn Thị Liên HươngTS. Đường Thị Liên Hà. Mã số: TRIG2007. Năm: 2007. (Apr 8 2016 10:55AM)
[5] Đề tài Khác: Lập kế hoạch sản xuất bằng phương pháp mô phỏng. Chủ nhiệm: Võ Quang Trí. Mã số: NCKHSV2000. Năm: 2000. (Apr 8 2016 10:53AM)
[6] Đề tài Khác: Các định hướng chính sách giáo dục của Việt Nam thời kỳ Đổi Mới. Chủ nhiệm: Võ Quang Trí. Mã số: NCKHSV1997. Năm: 1997. (Apr 8 2016 10:52AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Đánh giá liên kết công nghiệp vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung theo cách tiếp cận hệ sinh thái kinh doanh. Tác giả: Võ Quang Trí, Đường Thị Liên Hà. Tạp chí Châu Á - TBD. Số: 529. Trang: 70-75. Năm 2018. (Jun 23 2019 3:37PM)
[2]Tham luận: Website as viral object: Factors influencing intention to forward websites in Vietnamese context. Tác giả: Võ Quang TriĐường Thị Liên Hà. Hội thảo Quốc tế Các nhà khoa học trẻ Việt Nam - 2015. Trang: 436-455. Năm 2015. (Apr 8 2016 12:58PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vị trí kinh doanh của hộ kinh doanh và doanh nghiệp– Trường hợp phố chuyên doanh thời trang tại Thành phố Đà Nẵng. . Tác giả: Chu Mỹ Giang, Đường Thị Liên Hà, Võ Quang Trí.. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 3 (02). Trang: 41-50. Năm 2015. (Apr 8 2016 1:04PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của gắn kết địa điểm đến sự hài lòng và lòng trung thành của khách du lịch tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Võ Quang Trí. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 3(03). Trang: 82-92. Năm 2015. (Apr 8 2016 11:20AM)
[5]Bài báo: Ảnh hưởng của truyền miệng điện tử đến hình ảnh thương hiệu: nghiên cứu thực nghiệm tại thị trường Việt Nam. Tác giả: Võ Quang Trí. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 3(01). Trang: 76-83. Năm 2015. (Apr 8 2016 11:21AM)
[6]Bài báo: Đồng vị trí và cộng hưởng marketing: Mô hình hợp tác cho các doanh nghiệp nhỏ. Tác giả: Võ Quang Trí, Đường Thị Liên Hà. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 4(08). Trang: 19-29. Năm 2014. (Apr 8 2016 11:24AM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến niềm tin của người tiêu dùng Việt đối với việc mua sắm trên Internet. Tác giả: Võ Quang Trí Đường Thị Liên Hà. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số: 3(07). Trang: 132-142. Năm 2014. (Apr 8 2016 11:26AM)
[8]Tham luận: Nghiên cứu về sự đa dạng và cấp độ tham gia các hoạt động giải trí của người cao tuổi tại Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Võ Quang Trí. Hội thảo Khoa học Quản trị (CMS 2013). Trang: 112-120. Năm 2013. (Apr 8 2016 11:29AM)
[9]Tham luận: Marketing truyền miệng: mô hình phát triển và các hàm ý cho marketing hiện đại. Tác giả: Võ Quang Trí. Hội thảo Quản trị khoa học Quản trị và Kinh doanh (COMB 2012). Trang: 88-95. Năm 2012. (Apr 8 2016 11:31AM)
[10]Bài báo: Thúc đẩy mối liên kết giữa các doanh nghiệp và hỗ trợ thị trường các sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Lê Thế Giới, Võ Quang Trí. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 6(29). Trang: 218-135. Năm 2008. (Apr 8 2016 11:15AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Measuring consumer brand engagement by using big data: case of mobile phone brands in Vietnam. Authors: Vu Huy Binh, Vo Quang Tri, Duong Thi Lien Ha. Proceeding of International Conference MICA (Marketing In the Connected Age). No: ISBN: 978-604-84-3471-7. Pages: 195-206. Year 2018. (Jun 23 2019 3:30PM)
[2]Article: Nghiên cứu chất lượng dịch vụ bán lẻ tại các siêu thị của Thành phố Đà Nẵng. Authors: TS. Đường Thị Liên Hà, TS. Võ Quang Trí, Lê Phan Phương Thanh. Kỷ yếu hội thảo quốc tế Thương mại và phân phối CODI. No: ISBN: 978-604-84-3471-7. Pages: 678-685. Year 2018. (Jun 23 2019 3:41PM)
[3]Article: Determinants of Relationship quality in the context of the Industrial Zones in the Central Vietnam Key Economic Region. Authors: Vo Quang Tri, Duong Thi Lien Ha. Proceeding of International Conference For Young Researchers In Economics And Business. No: SBN 978-604-84-2640-8;. Pages: 389-397. Year 2017. (Jun 23 2019 4:08PM)
  
 Sách và giáo trình
(Jun 23 2019 4:06PM)(Apr 8 2016 12:45PM)
[1]Mô hình phố chuyên doanh: cơ sở lý luận và định hướng phát triển Chủ biên: Vo Quang Tri. Đồng tác giả: Duong Thi Lien Ha. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 2018.
[2]Quản trị marketing - định hướng giá trị Chủ biên: PGS. TS. Lê Thế Giới. Đồng tác giả: TS. Nguyễn Xuân Lãn. Nơi XB: Nhà Xuất bản Tài chính. Năm 2010.
  
 Thông tin khác
  

2001-2003: Phó Bí thư Đoàn thanh niên công sản Hồ Chí Minh, trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

2007-2009: Phó Bí thư Đoàn thanh niên công sản Hồ Chí Minh, trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn