Hoàng Dương Việt Anh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 33831 lượt người xem
Họ và tên:  Hoàng Dương Việt Anh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  00/00/0
Nơi sinh: Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tài chính - Ngân hàng; Tại: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Ngân hàng; Trường Đại học Kinh tế
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Kinh tế học ; Tại: Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Hàn lâm khoa học xã hội
Dạy CN: Tài chính công, Ngân hàng.
Lĩnh vực NC: Tài chính công (Public finance), Sáp nhập & Mua bán (M&A), Tài chính công ty (Corporate finance), Quản trị công ty (Corporate governance).
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng - 71 Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Điện thoại: 847001; Mobile: 
Email: anhhdv@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 + Từ 2006 đến 2007: Giảng viên Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
+ Từ 2007 đến 2009: học Thạc sĩ nghiên cứu chuyên ngành Kinh tế (Tiền tệ, Tài chính & Ngân hàng) tại Bristol Business School, Bristol, Vương Quốc Anh.
+ Từ 2009 đến 2010: Giảng viên Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
+ Từ 2010 đến 2014: học nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Kinh tế học, Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội.
+ Từ 2014 đến 2015: Giảng viên Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
+ Từ 01/2015: Trưởng Bộ môn Tài chính công, Khoa Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Nhà nước: [Đề tài NAFOSTED] Ảnh hưởng của rủi ro chính sách đối với thanh khoản thị trường và biến động đồng bộ giá cổ phiếu. Chủ nhiệm: TS. Hoàng Dương Việt Anh; Thành viên: TS. Đặng Hữu Mẫn. Mã số: 502.02-2019.315. Năm: 2021. (Mar 13 2020 9:49AM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu tác động của hệ thống tài chính đến hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2000-2015. Chủ nhiệm: Nguyễn Trần Thuần; Thành viên: Hoàng Dương Việt Anh. Mã số: B2016-DNA-16-TT. Năm: 2020. (Mar 13 2020 9:53AM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Ảnh hưởng của quản trị công ty đến các quyết định tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Chủ nhiệm: TS. Hoàng Dương Việt Anh. Mã số: B2018-ĐN04-07. Năm: 2020. (Dec 1 2020 9:39AM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ảnh hưởng của quản trị công ty đến quyết định nắm giữ vốn và lựa chọn hình thức sáp nhập & mua lại ở Việt Nam. Chủ nhiệm: Đặng Hữu Mẫn. Thành viên: Hoàng Dương Việt Anh và .. Mã số: B2017-ĐN4-03. Năm: 2018. (Aug 23 2017 10:36AM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu các nhân tố tác động đến biến động Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Việt Nam. Chủ nhiệm: TS. Phạm Quang Tín. Thành viên: TS. Hoàng Dương Việt Anh và .. Mã số: B2016 – ĐNA-02. Năm: 2018. (Feb 26 2018 6:27PM)
[6] Đề tài cấp Nhà nước: Khủng hoảng nợ công ở một số nước châu Âu và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam (Đề tài nhánh thuộc đề tài cấp nhà nước). Chủ nhiệm: PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Liên & TS. Mai Thanh Quế. Thành viên: TS. Hoàng Dương Việt Anh và... Mã số: KX.01/11-15. Năm: 2014. (May 23 2015 7:20AM)
[7] Đề tài cấp ĐHĐN: Chất lượng dự báo rủi ro thị trường chứng khoán của các mô hình Value-at-Risk. Nghiên cứu thực nghiệm trên chỉ số Vn-Index.. Chủ nhiệm: Hoàng Dương Việt Anh & Đặng Hữu Mẫn. Mã số: T2010-04-36. Năm: 2011. (Oct 10 2012 8:01AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tác động của nợ công đến tăng trưởng kinh tế: Nghiên cứu thực nghiệm tại các quốc gia đang phát triển. Tác giả: Hoàng Dương Việt Anh, Nguyễn Thành Đạt. Hội thảo Khoa học Quốc gia (DCFB, 2020). Số: tháng 7. Trang: 381-388. Năm 2020. (Jul 23 2020 3:06PM)
[2]Bài báo: Corporate governance and firm performance: An evidence from Vietnamese companies listed on Hanoi stock exchange. Tác giả: Viet Anh Hoang, Minh Huy Duong, Bang Phuong Nguyen. Journal of Science and Technology. Số: 4. Trang: 41-46. Năm 2020. (May 11 2020 3:13PM)
[3]Bài báo: Tuổi của Giám đốc điều hành và rủi ro thị trường: Bằng chứng tại Việt Nam. Tác giả: Đặng Hữu Mẫn; Hoàng Dương Việt Anh; Huỳnh Thùy Yên Khuê; Hồ Đức Toàn. Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. Số: (In-Press). Năm 2020. (Dec 1 2020 9:23AM)
[4]Bài báo: FDI và Thất nghiệp - Phân tích thực nghiệm tại các quốc gia đang phát triển. Tác giả: Hoàng Dương Việt Anh, Nguyễn Thành Đạt. Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. Số: (In-Press). Năm 2020. (Dec 1 2020 9:33AM)
[5]Bài báo: Tuổi của Giám đốc điều hành và hành vi quản trị lợi nhuận ở Việt Nam. Tác giả: Đặng Hữu Mẫn; Hoàng Dương Việt Anh; Lê Phương Uyên; Võ Hàm Uyên. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. Số: (In-Press). Năm 2020. (Dec 1 2020 9:19AM)
[6]Bài báo: Quản trị công ty và chính sách nắm giữ tiền mặt ở Việt Nam. Tác giả: Hoàng Dương Việt Anh; Đặng Hữu Mẫn. Nghiên cứu Kinh tế. Số: tháng 1. Trang: 69-79. Năm 2019. (May 7 2019 10:10AM)
[7]Bài báo: Quản trị lợi nhuận và quyết định khu vực sáp nhập ở Việt Nam. Tác giả: Đặng Hữu Mẫn, Hoàng Dương Việt Anh, Lê Thùy Dung. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. Số: Số 268, tháng 10/2019. Trang: 23-32. Năm 2019. (Oct 30 2019 5:26PM)
[8]Bài báo: Nhà đầu tư tổ chức và thanh khoản cổ phiếu. Tác giả: Đặng Tùng Lâm, Hoàng Dương Việt Anh. Nghiên cứu Kinh tế. Số: 2(489). Trang: 21-31. Năm 2019. (May 6 2019 10:02AM)
[9]Bài báo: Môi trường thông tin của công ty và hành vi nâng giá cổ phiếu trong thị trường M&A Việt Nam. Tác giả: Đặng Hữu Mẫn, Hoàng Dương Việt Anh, Lê Thùy Dung, Trần Thanh Toàn. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số: 9 (496). Trang: 28-39. Năm 2019. (Dec 26 2019 5:38PM)
[10]Bài báo: Giám đốc điều hành và tỷ suất sinh lời của doanh nghiệp: bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam. Tác giả: Hoàng Dương Việt Anh, Lê Thùy Dung. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số: 12 (499). Trang: 57-63. Năm 2019. (Dec 26 2019 5:42PM)
[11]Bài báo: Môi trường thể chế quốc gia và lợi tức cổ phiếu trong các thương vụ sáp nhập và mua lại. Nghiên cứu thực nghiệm tại các quốc gia Đông và Đông Nam Á. Tác giả: Hoàng Dương Việt Anh; Đặng Hữu Mẫn. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. Số: 248. Năm 2018. (Feb 26 2018 6:32PM)
[12]Bài báo: Môi trường thể chế và chiến lược đa dạng hóa trong sáp nhập qua biên giới: Bằng chứng từ 41 thị trường mới nổi. Tác giả: Đặng Hữu Mẫn; Hoàng Dương Việt Anh. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số: 9(484). Trang: 15-25. Năm 2018. (Nov 2 2018 3:11PM)
[13]Bài báo: Quản trị công ty và chính sách cổ tức ở Việt Nam. Tác giả: Hoàng Dương Việt Anh, Đặng Hữu Mẫn. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. Số: (12)258. Trang: 12-22. Năm 2018. (Jan 2 2019 3:40PM)
[14]Bài báo: Lựa chọn hình thức mua lại trong thị trường M&A ngành ngân hàng Việt Nam. Tác giả: Đặng Hữu Mẫn, Hoàng Dương Việt Anh, Lê Thị Phương Uyên, Lê Thùy Dung. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. Số: 235. Trang: 22-31. Năm 2017. (Mar 20 2017 2:42PM)
[15]Bài báo: Lượng hóa tác động đầu tư công và đầu tư tư nhân đến tăng trưởng kinh tế tại tỉnh Nam Định. Tác giả: Nguyễn Văn Hậu, Hoàng Dương Việt Anh, Nguyễn Thành Đạt. Nghiên cứu Kinh tế. Số: 10(473). Trang: 60-66. Năm 2017. (Nov 24 2017 10:16AM)
[16]Bài báo: Hiệu quả và mối quan hệ giữa các loại hình đầu tư tại Việt Nam giai đoạn 1990-2015. Tác giả: Nguyễn Thành Đạt & Hoàng Dương Việt Anh. Nghiên cứu Kinh tế. Số: 12(475). Trang: 19-28. Năm 2017. (Jan 26 2018 8:22PM)
[17]Bài báo: Kiểm định tính bền vững của chính sách tài khóa Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Thành Đạt & Hoàng Dương Việt Anh. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số: 5(468). Trang: 20-26. Năm 2017. (Jul 4 2017 11:43AM)
[18]Bài báo: Nhà đầu tư nước ngoài và đồng biến động giá cổ phiếu. Tác giả: Đặng Tùng Lâm, Hoàng Dương Việt Anh, Dương Nguyễn Minh Huy. Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới. Số: 3(251). Trang: 58-66. Năm 2017. (Aug 23 2017 10:21AM)
[19]Tham luận: Thuế bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Tác giả: Hoàng Dương Việt Anh. Tọa đàm Lấy ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường. Ủy ban Tài chính - Ngân sách. Quốc hội khóa XIV. Trang: 48-52. Năm 2017. (Sep 5 2017 1:46PM)
[20]Bài báo: Đo lường và dự báo biến động chứng khoán bằng mô hình ARFIMA: Nghiên cứu thực nghiệm trên danh mục chỉ số VN-INDEX. Tác giả: Hoàng Dương Việt Anh, Dương Nguyễn Minh Huy, Nguyễn Thành Đạt. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia Thống kê và Tin học ứng dụng (tháng 11). Số: tháng 11. Trang: 42-52. Năm 2016. (Nov 17 2016 5:02PM)
[21]Bài báo: Ảnh hưởng của nhà đầu tư nước ngoài đến biến động giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: Đặng Tùng Lâm, Hoàng Dương Việt Anh, Dương Nguyễn Minh Huy. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số: tháng 9 (460). Trang: 38-43. Năm 2016. (Oct 10 2016 3:07PM)
[22]Bài báo: Kinh nghiệm phát triển và ươm tạo khởi nghiệp tại Anh. Tác giả: Dương Nguyễn Minh Huy, Hoàng Dương Việt Anh và cộng sự (2). Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới. Số: tháng 6(242). Trang: 37-47. Năm 2016. (Sep 20 2016 2:08PM)
[23]Bài báo: Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong sự phát triển kinh tế của vùng Trung bộ Việt Nam. Tác giả: Dương Nguyễn Minh Huy, Hoàng Dương Việt Anh. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. Số: tháng 6 - 228(II). Trang: 44-50. Năm 2016. (Oct 3 2016 8:53AM)
[24]Bài báo: Vai trò của đầu tư, công nghệ đến tăng trưởng kinh tế tại vùng Trung Bộ Việt Nam. Tác giả: Dương Nguyễn Minh Huy, Hoàng Dương Việt Anh. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số: 2 (453). Trang: 73-77. Năm 2016. (Mar 24 2016 9:31PM)
[25]Bài báo: Nghiên cứu các yếu tố kinh tế và thể chế ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Tác giả: Đặng Hữu Mẫn & Hoàng Dương Việt Anh. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. Số: 209 (tháng 11). Trang: 82-94. Năm 2014. (Dec 3 2014 3:00PM)
[26]Bài báo: Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động mua lại doanh nghiệp tại một số nền kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tác giả: Đặng Hữu Mẫn & Hoàng Dương Việt Anh. Tạp chí Phát triển Kinh tế
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 281. Trang: 76-93. Năm 2014.
(Apr 14 2014 9:50AM)
[27]Bài báo: Kinh nghiệm đầu tư công Hàn Quốc. Tác giả: Hoàng Dương Việt Anh & Nguyễn Văn Hậu
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Những vấn đề kinh tế & chính trị thế giới. Số: 10(210). Trang: 32-41. Năm 2013. (Nov 25 2013 6:02PM)
[28]Bài báo: Tác động đầu tư công đến tăng trưởng tại vùng Trung Bộ Việt Nam. Tác giả: Hoàng Dương Việt Anh
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số: 1(416) tháng 01. Trang: 64-69. Năm 2013. (Mar 9 2013 12:26PM)
[29]Bài báo: Hoạt động mua lại doanh nghiệp tại một số nước Đông Nam Á nhìn từ lợi tức cổ phiếu. Tác giả: Đặng Hữu Mẫn & Hoàng Dương Việt Anh
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Tài chính. Số: 03 (581). Trang: 58-61. Năm 2013. (Mar 26 2013 2:27PM)
[30]Bài báo: Những thách thức đối với sự phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam hiện nay. Tác giả: Hoàng Dương Việt Anh & Lâm Bá Hòa. Tạp chí Sinh hoạt lý luận. Số: 4(119). Trang: 22-26. Năm 2013. (Nov 5 2013 11:10AM)
[31]Bài báo: Nâng cao hiệu quả đầu tư công tại Việt Nam. Tác giả: Hoàng Dương Việt Anh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Ngân hàng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 19. Trang: 07-14. Năm 2013.
(Nov 5 2013 11:12AM)
[32]Bài báo: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư công tại vùng Bắc Trung Bộ. Tác giả: Hoàng Dương Việt Anh và Nguyễn Văn Hậu
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Kinh tế và Phát triển
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 183(II). Trang: 37-42. Năm 2012.
(Oct 17 2012 6:59PM)
[33]Bài báo: Đánh giá hiệu quả đầu tư công tại vùng Bắc Trung Bộ. Tác giả: Hoàng Dương Việt Anh. Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền Tệ
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 18(363). Trang: 37-39. Năm 2012.
(Oct 10 2012 8:41AM)
[34]Bài báo: Domestic and cross-border partial acquisitions: An empirical investigation on target firms in South-East Asian economies. Tác giả: Dang Huu Man & Hoang Duong Viet Anh. Vietnam's Socio-Economic Development (December 2012)
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 72. Trang: 18-31. Năm 2012.
(May 21 2013 11:09AM)
[35]Bài báo: Chất lượng dự báo rủi ro thị trường của các mô hình Value-at-Risk. Nghiên cứu thực nghiệm trên danh mục chỉ số VN-Index. Tác giả: Hoàng Dương Việt Anh và Đặng Hữu Mẫn
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số: 06. Trang: 1-5. Năm 2011. (Oct 10 2012 8:10AM)
[36]Bài báo: Mô hình hóa dao động bằng mô hình GARCH(1,1): Nghiên cứu thực nghiệm trên danh mục chỉ số VN-Index. Tác giả: Hoàng Dương Việt Anh và Đặng Hữu Mẫn. Tạp chí Ngân hàng. Số: 22. Trang: 59-65. Năm 2011. (Oct 10 2012 8:21AM)
[37]Bài báo: Modelling volatility with the garch (1.1) model: an empirical investigation of the Vn –Index. Tác giả: Hoang Duong Viet Anh & Dang Huu Man. Journal of Science and Technology
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 4(45). Trang: 229-236. Năm 2011.
(Oct 10 2012 8:28AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Does media attention lower debt financing? International evidence. Authors: Man Dang, Viet Anh Hoang, Khoi Nguyen Tran Dinh, Darren Henry, Vo Xuan Vinh. Emerging Markets Finance and Trade (SSCI, Q1). No:. Year 2021. (Jan 20 2021 2:13PM)
[2]Article: Monetary consequences of fiscal stress in a game theoretic framework. Authors: Dat Thanh Nguyen, Viet Anh Hoang. Journal of Central Banking Theory and Practice (ESCI, Scopus). No: 9(s1) 16 July. Pages: 125-164. Year 2020. (Aug 8 2020 8:38AM)
[3]Article: What drives target status decision in emerging markets acquisitions?. Authors: Viet Anh Hoang, Man Dang, Ngoc Vu Nguyen, Ngoc Thang Nguyen. Journal of Economics and Development. No: (In-Press). Year 2020. (Dec 1 2020 9:25AM)
[4]Article: Inflation Threshold And Economic Development In Developing Countries. Authors: Dat Thanh Nguyen, Viet Anh Hoang, Tien Huu Ho. "Econometrics and Statistical Methods - Application in Economics and Finance" (ESM-AEM 2019). No:. Pages: 11-24. Year 2019. (Mar 28 2019 8:03AM)
[5]Article: Cross-country determinants of ownership choices in cross-border acquisitions: Evidence from emerging markets. Authors: Man Dang, Darren Henry, Manh Toan Nguyen, Viet Anh Hoang. Journal of Multinational Financial Management (ISI, SSCI, Q2). No: 44. Pages: 14-35. Year 2018. (Jan 26 2018 8:26PM)
[6]Article: Target CEO age, ownership decisions, and takeover outcomes. Authors: Man Dang, Darren Henry, Viet Anh Hoang. Research in International Business and Finance (ISI, SSCI, Q1). No: 42. Pages: 769-783. Year 2017. (Aug 23 2017 10:25AM)
  
 Sách và giáo trình
(Mar 19 2020 9:13AM)(Sep 22 2015 8:54AM)(May 23 2015 7:24AM)
[1]Book Chapter: "A Test of the Strategic Market Entry Hypothesis - Evidence from Corporate Governance in Vietnam" in the Book Series - Vietnam and the Global Economy edited by Dong Phong Nguyen and Xuan Vinh Vo Chủ biên: Man Dang. Đồng tác giả: Viet Anh Hoang, Thuy Dung Le, Phuong Uyen Le. Nơi XB: World Scientific Publishing. Năm 2020.
[2]Đầu tư công nhằm góp phần phát triển bền vững vùng Trung bộ Việt Nam (Sách chuyên khảo) Chủ biên: TS. Hoàng Dương Việt Anh. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội. Năm 2015.
[3]Quan điểm và giải pháp phát triển bền vững vùng Trung Bộ (Giai đoạn 2011-2020)  Chủ biên: TS. Dương Bá Phượng. Nơi XB: Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa. Năm 2013.
  
 Khen thưởng
[1] Danh hiệu "Top ten sinh viên Đại học Đà Nẵng". Năm: 2005.
[2] Chứng nhận học bổng "Nhà doanh nghiệp tương lai". Năm: 2005.
[3] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2016.
[4] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2017.
[5] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2018.
[6] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn