Bùi Trọng Ngoãn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 31719 lượt người xem
Họ và tên:  Bùi Trọng Ngoãn
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  00/08/1960
Nơi sinh: Gio Linh
Quê quán Gio Linh
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Ngữ văn; Tại: ĐHSP I Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Ngữ văn; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2004; Chuyên ngành: Lí luận ngôn ngữ; Tại: Hà Nội
Dạy CN: Ngôn ngữ
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh, Nga
Địa chỉ liên hệ: K276/17 đường Hải Phòng, Đà Nẵng
Điện thoại: 3733328; Mobile: 0914097175
Email: buitrongngoandn@yahoo.com.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Thời gian
Nơi công tác
Trách nhiệm tham gia
Từ 1983 đến 1987
Từ 1987 đến 1994
Từ 1994 đến nay
Cao đẳng sư phạm Đăk Lăk
Cơ sở Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng
Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Giảng dạy
Giảng dạy, Tổ trưởng
Giảng dạy, Tổ trưởng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Tiếp cận tác phẩm thơ ca dưới ánh sáng ngôn ngữ học hiện đại . Chủ nhiệm: TS. Bùi Trọng Ngoãn. Thành viên: ThS. Nguyễn Thị Trúc. Mã số: B2007-ĐN 03- 20. Năm: 2009. (Dec 17 2011 10:48PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Lời đề từ trong văn bản nghệ thuật văn học Việt Nam. Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Diệu Trang*; TS. Bùi Trọng Ngoãn. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 4(113).2017. Trang: 59. Năm 2017. (Jul 11 2017 2:24PM)
[2]Bài báo: Bài thơ "Đàn ghi ta của Lor-ca" (Thanh Thảo) và năng lực gợi dẫn của bút pháp tượng trưng - siêu thực. Tác giả: TS. Bùi Trọng Ngoãn*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 8(117).2017. Trang: 45. Năm 2017. (Oct 13 2017 10:32AM)
[3]Bài báo: KHÁI NIỆM CHÚ THÍCH VÀ CÁCH CHÚ THÍCH TRONG CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC XÃ HỘI . Tác giả: TS. Bùi Trọng Ngoãn*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 10(107).2016. Năm 2016. (Nov 28 2016 10:56AM)
[4]Bài báo: QUY LUẬT CHUYỂN NGHĨA ĐỂ CẤU TẠO TỪ MỚI THEO HAI PHƯƠNG THỨC ẨN DỤ, HOÁN DỤ TRONG HỆ THỐNG TỪ MỚI TIẾNG VIỆT HIỆN ĐẠI. Tác giả: Bui Trong Ngoan*, Ho Thi Duyen. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 6(103).2016. Trang: 101. Năm 2016. (Jun 17 2016 2:36PM)
[5]Bài báo: Khảo sát từ ngữ nghề nghiệp của một số nghề thủ công mĩ nghệ ở Quảng Nam - Đà Nẵng. Tác giả: Ngô Thị Thu Hương*; Bùi Trọng Ngoãn. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
marriage affairs open i want an affair
. Số: Số 04(89).2015. Trang: 66. Năm 2015.
(Jun 10 2015 3:58PM)
  
 Sách và giáo trình
(Dec 28 2012 2:03AM)(Dec 28 2012 2:05AM)(Dec 28 2012 2:06AM)(Dec 28 2012 2:04AM)(Dec 28 2012 2:02AM)
[1]Phong cách học, giáo trình đại học, lưu hành nội bộ khoa Ngữ Văn, ĐHSP ĐN, 2008 Chủ biên: Bùi Trọng Ngoãn. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lưu hành nội bộ. Năm 2008.
[2]Địa danh học và địa danh Việt Nam, giáo trình đại học, lưu hành nội bộ khoa Ngữ Văn ĐHSP ĐN, 2008 Chủ biên: Bùi Trọng Ngoãn. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lưu hành nội bộ. Năm 2008.
[3]Ngôn ngữ báo chí, giáo trình lưu hành nội bộ khoa Ngữ Văn, ĐHSPĐN, 2008. Chủ biên: Bùi Trọng Ngoãn. Nơi XB: Lưu hành nội bộ. Năm 2008.
[4]Phong cách học tiếng Việt hiện đại và việc vận dụng nghiên cứu văn học Việt Nam, giáo trình Cao học, lưu hành nội bộ khoa Ngữ Văn, ĐHSPĐN, 2008 Chủ biên: Bùi Trọng Ngoãn. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lưu hành nội bộ. Năm 2008.
[5]Viết ứng dụng tiếng Việt, giáo trình cho người nước ngoài,  lưu hành nội bộ ĐHSP ĐN, 2005 Chủ biên: Bùi Trọng Ngoãn. Nơi XB: Lưu hành nội bộ. Năm 2005.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn