Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,892,655

 Tuyển chọn các chủng vi khuẩn Lactobacillus sp. sinh lactic và bacteriocin hàm lượng cao từ các sản phẩm thủy sản lên men
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Thị Điềm; Bùi Thị Thu Hiền; Trịnh Thành Trung; Trần Thị Lệ Quyên; Vũ Thị Quyên; Bùi Thị Minh Nguyệt; Bùi Xuân Đông
Nơi đăng: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Số: ISSN: 1859– 4581;Từ->đến trang: 179-187;Năm: 2017
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
[ tuyen chon cac chung vi khuan lacto sinh lactic va bacteriocin ham luong cao tu cac sp thuy san len men 2017.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn