Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,033,722

TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ enzyme, thời gian phản ứng đến mức độ thủy phân protein và tính kháng oxy hóa của sữa đậu nành (Glycine max. L. Merr.) sử dụng Bacillus protease . Tác giả: Chu Thị Mỹ Duyên; Nguyễn Tự Tân; Võ Thị Bích Thủy; Bùi Xuân Đông*. Nghiên cứu và Giảng dạy Sinh học ở Việt Nam. Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ IV, 4/7/2020 (ISBN: 978-604-9955-23-5). Trang: 713-719. Năm 2020. (May 19 2020 11:29AM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu phản ứng thủy phân sụn khớp chân gà sử dụng enzyme papain . Tác giả: Bui Viet Cuong; Dang Minh Nhat; Bui Xuan Dong. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Bộ Công thương (ISSN 0866-7756). Số: 41 - 4/2020. Trang: 29-32. Năm 2020. (May 18 2020 10:50PM)
[3]Tham luận: Giá trị dinh dưỡng và sinh học của bột gia vị từ thịt đỏ cá ngừ. Tác giả: Bùi Xuân Đông. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Bộ Công thương (ISSN 0866-7756). Trang: 44-46. Năm 2019. (Feb 9 2020 11:37AM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu quá trình tự phân cơ thịt đỏ cá ngừ nhằm thu hồi dịch đạm thủy phân. Tác giả: TS. Bùi Xuân Đông*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 17, No. 1.1, 2019. Năm 2019. (May 9 2019 10:07AM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu phản ứng thủy phân sụn khớp chân gà sử dụng Flavourzyme. Tác giả: Bùi Viết Cường, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Văn Quang, Bùi Xuân Đông, Phạm Thị Mỹ. Tạp chí Khoa học Trường đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Số: 35(04). Trang: 1-6. Năm 2019. (Jun 15 2020 9:31AM)
[6]Bài báo: Tối ưu hóa các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng thủy phân cơ thịt đỏ cá ngừ sọc dưa (sarda orientalis) với xúc tác enzyme protamex để thu dịch protein thủy phân bằng phương pháp qui hoạch thực nghiệm. Tác giả: Bùi Xuân Đông, Ngô Thị Ngọc Bích, Bùi Viết Cường*. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 3(124).2018. Trang: 13-19. Năm 2018. (May 8 2018 1:57PM)
[7]Tham luận: Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng tổng hợp 5-hydroxymethyl-2-furfuraldehyde bằng phản ứng Maillard sử dụng cơ chất cơ thịt đỏ cá ngừ sọc dưa (Sarda orientalis) và glucose có hỗ trợ của nhiệt và xúc tác HCl. Tác giả: Cuong Viet Bui* , Minh Nguyet Thi Nguyen, Ngoc Thuy Thi Doan, Thu Huong Thi Tran, and Xuan Dong Bui . Proceedings of National Biotechnology Conference 2018. Trang: 423-428. Năm 2018. (Oct 30 2018 9:56AM)
[8]Bài báo: Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng thủy phân cơ thịt đỏ cá ngừ sọc dưa (Sarda orientalis) với xúc tác NaOH nhằm thu dịch protein thủy phân. Tác giả: Bùi Viết Cường, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Bùi Xuân Đông, Trần Thị Thu Vân. Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản (ISSN 1895-2252). Số: 02/2018. Trang: 16-23. Năm 2018. (Aug 22 2018 10:35AM)
[9]Bài báo: Đặc tính enzyme lipase cố định trên chất mang chitosan-Fe3O4 bằng liên kết đồng hóa trị. Tác giả: Bui Xuan Dong1, Pham Thi My2, Huynh Van Anh Thi1. Tạp chí Công nghệ Sinh học. Số: 16(2):2018. Trang: 377-383. Năm 2018. (Sep 10 2018 4:45PM)
[10]Bài báo: Đặc tính enzyme lipase cố định trên chất mang bằng liên kết hóa học. Tác giả: Bùi Xuân Đông, Nguyễn Văn Tuyên, Lê Thị Hằng. Tạp chí Hóa học - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam. Số: 4E(23)55/2017. Trang: 26-31. Năm 2017. (Sep 2 2017 8:03AM)
[11]Bài báo: Tối ưu hóa quá trình trích ly dầu mắc ca bằng phương pháp thủy phân enzim. Tác giả: Nguyễn Văn Lợi*, Bùi Thanh Bình, Bùi Xuân Đông. Tạp chí Hóa học - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam. Số: 4E(23)55/2017. Trang: 250-255. Năm 2017. (Sep 2 2017 8:07AM)
[12]Bài báo: Tuyển chọn các chủng vi khuẩn Lactobacillus sp. sinh lactic và bacteriocin hàm lượng cao từ các sản phẩm thủy sản lên men. Tác giả: Phạm Thị Điềm; Bùi Thị Thu Hiền; Trịnh Thành Trung; Trần Thị Lệ Quyên; Vũ Thị Quyên; Bùi Thị Minh Nguyệt; Bùi Xuân Đông. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số: ISSN: 1859– 4581. Trang: 179-187. Năm 2017. (Jun 6 2018 7:51AM)
[13]Bài báo: Nghiên cứu thu nhận dịch đạm thủy phân từ vỏ đầu tôm bằng enzyme alcalase . Tác giả: Bùi Xuân Đông*; Phạm Thị Mỹ; Hà Ngọc Tuấn. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(116).2017. Trang: 27. Năm 2017. (Oct 5 2017 2:39PM)
[14]Bài báo: Nghiên cứu điều kiện thủy phân thịt đỏ cá ngừ sọc dưa (sarda orientalis) bằng enzyme protamex thương mại. Tác giả: Bùi Xuân Đông1*, Bùi Viết Cường1, Ngô Thị Ngọc Bích1, Nguyễn Văn Tuyên2, Phạm Thị Mỹ3. Vietnam Journal of Science and Technology. Số: Vol. 55, No. 5A. Trang: 108. Năm 2017. (Oct 23 2017 5:13PM)
[15]Bài báo: Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm biodiesel từ lipit thu hồi từ công nghiệp chế biến surimi. Tác giả: Phạm Thị Mỹ; Bùi Xuân Đông. Kỷ yếu HNKH quốc gia "Báo cáo khoa học về nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam". Số: Kỷ yếu HNKH Quốc gia lần thứ II Đà Nẵng 2015-2016. Trang: 1132-1140. Năm 2016. (May 30 2016 3:53PM)
[16]Bài báo: Ảnh hưởng của ECA lên chất lượng chất xơ thực phẩm thu hồi từ phế liệu chế biến rau quả bằng phản ứng enzyme. Tác giả: Phạm Thị Mỹ*; Bùi Xuân Đông. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 03(88).2015. Trang: 126. Năm 2015. (Jun 3 2015 10:41AM)
[17]Bài báo: Một số đặc điểm hóa sinh của nguyên liệu phục vụ chế biến dầu gan mực. Tác giả: Bùi Xuân Đông, Đặng Đức Long*, Phạm Trần Vĩnh Phú, Tạ Ngọc Ly, Đoàn Thị Hoài Nam, Lê Lý Thùy Trâm, Võ Công Tuấn. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 01(86).2015. Trang: 5-8. Năm 2015. (Feb 27 2015 7:24PM)
[18]Bài báo: Khảo sát hiệu quả xử lý nước nhiễm phèn sắt bằng phương pháp sinh học . Tác giả: TS. Bùi Xuân Đông*; TS. Phạm Thị Mỹ; Tác giả ở ngoài ĐHĐN. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 9(94).2015. Trang: 18. Năm 2015. (Nov 4 2015 4:30PM)
[19]Bài báo: Đánh giá giá trị dinh dưỡng và sinh học của sản phẩm cá đóng hộp không thanh trùng . Tác giả: Bui Xuan Dong, Pham Thi My. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt nam. Số: 53 (4B) 2015. Trang: 207-214. Năm 2015. (Nov 5 2015 10:32PM)
[20]Bài báo: Nghiên cứu thu hồi các hoạt chất sinh học từ phế liệu chế biến thuỷ hải sản ứng dụng công nghệ ECA. Tác giả: Bui Xuan Dong. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Viện Hàm lân khoa học và Công nghệ Việt nam. Số: 52 (5C). Trang: 109-114. Năm 2014. (Nov 6 2014 11:48AM)
[21]Bài báo: Nghiên cứu phương pháp xử lý vỏ tôm nhằm mục đích thu hồi các hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học. Tác giả: TS. Bùi Xuân Đông*; Đoàn Thị Hoài Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 5(78).2014. Trang: 138. Năm 2014. (Sep 19 2014 9:38AM)
[22]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng phương pháp ngâm ủ mầm mạ bằng dung dịch nước hoạt hóa điện hóa (ECA). Tác giả: Bùi Xuân Đông
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà nẵng (ISSN 1859-1531)
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: Số 1(62).2013. Trang: 20-24. Năm 2013.
(May 8 2013 9:09AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Optimization of production parameters of fish protein hydrolysate from Sarda orientalis black muscle (by-product) using protease enzyme. Authors: Xuan Dong Bui, Cong Tuan Vo, Viet Cuong Bui, Thi My Pham, Thi Thu Hien Bui, Toan Nguyen-Sy, Thi Dong Phuong Nguyen, Kit Wayne Chew, M. D. Mukatova & Pau Loke Show. Clean Technologies and Environmental Policy (2020) (ISSN 1618954X) - Q1. No: online. Pages: online. Year 2020. (Jun 15 2020 9:04AM)
[2]Article: Establishing a procedure of using commercial protease to collect fish protein hydrolysate (FPH) from non-toxic pufferfishes (Lagocephalus wheeleri) as a functional food ingredient. Authors: Bui Thi Thu Hien, Pham Thi Diem, Vu Xuan Son, Nguyen Viet Nghia, Tran Nhat Anh, Dang Minh Nhat, Bui. Biosciences Biotechnology Research Asia (ISSN 0973-1245) - ISI. No: Vol 17 N2. Pages: 373-383. Year 2020. (Jun 15 2020 9:07AM)
[3]Article: Screening for optimal parameters of nattokinase synthesis by Bacillus subtilis natto in solid state fermentation. Authors: Cuong Viet Bui, Minh Nguyet Thi Nguyen, Minh Hanh Thi Truong, and Xuan Dong Bui.. International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology (ISSN: 2088-5334) -SCOPUS Q2. No: Volume 10 Issue 3. Pages: 1207-1213. Year 2020. (Jun 15 2020 9:15AM)
[4]Presentations: Studying on isolating and selecting benzene - degrading bacteria in Danang. Authors: Pham Thi My; Bui Xuan Dong. VII International scientific conference: Advanced science (ISBN 978-5-907204-22-5). Pages: 25-31. Year 2019. (May 19 2019 11:57AM)
[5]Article: Study of technological regimes of the swelling process of Vietnamese dried raw materials when received dietary fiber. Authors: Pham Thi My; Bui Xuan Dong. Young Scientist (ISSN 2708-5341). No: 21 (259) May 2019. Pages: 160-163. Year 2019. (May 19 2019 12:08PM)
[6]Presentations: Extraction of protein hydrolysate prepared from red meat of oriental tuna by enzyme. Authors: Bui Xuan Dong, Pham Thi My. WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS (ISBN 978-5-907103-02-3). Pages: 199-206. Year 2018. (Jun 13 2017 5:00PM)
[7]Article: Study of isolating and selecting Methylobacterium sp. from the leaves of the rice (oryza sativa) in Danang. Authors: Pham Thi My; Bui Xuan Dong
. The scientific method (ISSN 2708-5341). No: N19/2018. Pages: 35-41. Year 2018.
(Jun 14 2018 10:50AM)
[8]Article: Ферментативный гидролиз красного мяса восточного тунца (sarda orientalis) в технологии получения белковых продуктов. Authors: Bui Xuan Dong. Norwegian Journal of development of the International Science (ISSN 3453-9875). No: 7/2017. Pages: 53-58. Year 2017. (Jun 13 2017 4:57PM)
[9]Article: Physiological characteristics of the sulphate-reducing bacteria isolated from cattle manure. Authors: Pham Thi My, Bui Xuan Dong, Nguyen Thi Lan Phuong. European Applied Sciences EAS (ISSN 2195-2183). No: 09/2015. Pages: 52-55. Year 2015. (Oct 22 2015 9:53AM)
[10]Article: Stydy of immobilization of lipase on magnetic nanoparticles Fe3O4 in the biodiesel production . Authors: Bui Xuan Dong*, Cao Xuan Huu, Nguyen Thi Hoang Yen. Actual biotechnology (ISSN 2304-4691). No: N03/2015. Pages: 49-51. Year 2015. (Jul 23 2015 11:52AM)
[11]Article: Study possibility of immobilization of protease on magnetic nanoparticles Fe3O4. Authors: Bui Xuan Dong, Pham Thi My. European Applied Sciences EAS (ISSN 2195-2183). No: 10. Pages: 67-69. Year 2014. (Nov 6 2014 11:55AM)
[12]Presentations: Extracting the endogenous enzyme system from internal organs of fishes farming. Authors: Bui Xuan Dong, Mukatova M.D.. Collected materials of the international scientific conference "Recent advances in biotechnology" / NCSTU (ISSN 2307-907X). Pages: 440-443. Year 2011. (Jul 26 2012 5:50PM)
[13]Article: The technology to produce non-pasteurizing canned fishes from farmed fishes by using biological techniques. Authors: Bui Xuan Dong. The Russian State Library
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. No: Астрахань, 2011. Pages: - 215 pages. Year 2011.
(Mar 19 2013 9:06PM)
[14]Article: Study of the quality of a new range of preserves from semi-matured pond fish . Authors: Bui Xuan Dong, Mukatova M.D.. Journal Vestnik ASTU "General scientific" (ISSN1812-9498; IF-0,138; Russia SCI; List of Higher Attestation Commission of the Russian Federation). No: №2. Pages: 137 - 142. Year 2011. (Jul 26 2012 5:52PM)
[15]Article: Making non-pasteurizing canned product from fillet of farmed fishes by activating their endogenous enzyme system. Authors: Bui Xuan Dong, Mukatova M.D.. Journal News of the higher educational institutions "Food Technology" ISSN 0579-3009; Index 70372 (Russia SCI; List of Higher Attestation Commission of the Russian Federation)
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. No: №4. Pages: 35-37. Year 2011.
(Jul 26 2012 5:48PM)
[16]Presentations: Способ приготовления пресервов из несозревающей прудовой рыбы. Authors: Bui Xuan Dong, Mukatova M.D.. Международная отраслевая научная конференция Профессорско-преподавательского состава Астраханского государственного Технического университета, Посвященная 80-летию основания астраханского Государственного технического университета – Агту (54 ппс). Pages: 109-110. Year 2010. (Jun 17 2017 4:57PM)
[17]Presentations: Extracting lipid and enzymes from solid waste of fish-processing factories. Authors: Bui Xuan Dong, Nguyen Van Hung. Collection of scientific works of the Third International Scientific-Practical Conference "Synergetic ideas in science, education, culture» (ISBN 580870281X, 9785808702813). Pages: 55-60. Year 2010. (Jul 26 2012 5:42PM)
[18]Article: Рациональная утилизация белок- и жиросодерзащих отходов переработки прудовых видов рыб. Authors: Bui Xuan Dong, Mukatova M.D., Pham Thi My. Journal "Rybprom" ISSN 2073-9656 (Russia SCI). No: №1. Pages: 56-57. Year 2010. (Jul 26 2012 5:34PM)
[19]Article: The model of production of non-pasteurizing canned product from farmed fishes. Authors: Bui Xuan Dong, Mukatova M.D.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Journal Vestnik ASTU "General scientific" (ISSN1812-9498; IF-0,056; Russia SCI; List of Higher Attestation Commission of the Russian Federation)
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. No: №1. Pages: 149-152. Year 2010.
(Jul 26 2012 5:37PM)
[20]Presentations: The assessment of the quality of farmed fishes after salting. Authors: Bui Xuan Dong, Mukatova M.D.. Technology and equipment of chemical, biotechnology and food industries. Proceedings of the All-Russian scientific conference of students and young scientists with international participation (ISSN 978-5-9257-0217-8). Pages: 379-381. Year 2010. (Jul 26 2012 5:45PM)
[21]Presentations: How to use of dictionaries in studying. Authors: Nguyen Ha Hiep, Nguyen Van Hung, Bui Xuan Dong, Тамно Арманд. Workshop materials for foreign students - future teachers of the Russian language - (ISSN 1812-9498). Pages: 58-61. Year 2009. (Jul 26 2012 6:07PM)
[22]Article: The assessment of activity of protease enzyme extracting from meat and from internal organs of farmed-fishes in using them to produce non-pasteurizing canned product. Authors: Bui Xuan Dong. Journal Vestnik of Astrakhan State Technical University "General scientific" (ISSN 1812-9498 - IF-0,053; Russian SCI). No: №1. Pages: 137-140. Year 2009. (Jul 26 2012 5:31PM)
[23]Presentations: The effect of heat in sterilizing on the quality of canned fishes. Authors: Bui Xuan Dong. Materials of the International scientific conference "Scientific potential students - the future of Russia" - Stavropol, 2007 (ISSN 2037-907X). Pages: 86-87. Year 2007. (Jul 26 2012 6:00PM)
[24]Article: Some experiences in applying models of bio-gas production in Vietnam. Authors: Bui Xuan Dong
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. The collection of scientific articles "Science: Search 2006" (ISSN 1812-9498)
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: T.2. Pages: 74-77. Year 2007.
(Jul 26 2012 5:55PM)
[25]Article: The production of functional canned food from meat of silver carps dipping into sesame oil. Authors: Bui Xuan Dong
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Vavilov Reading of SGAU "NI Vavilov" (UDC 339.13.012). No: 2007. Pages: 299-304. Year 2007. (Jul 26 2012 6:05PM)
[26]Presentations: Bio-gas, the potential alternative energy. Authors: Bui Xuan Dong. Problems of preservation and rational use of biodiversity of the Caspian and neighboring regions. (ISBN 5230202610). Pages: 141-143. Year 2006. (Jul 26 2012 5:58PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn