Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,984,572

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]An toàn Lao động và Vệ sinh Công nghiệp
Ngành: Sinh học
 2017 Đại học  Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[2]Seminar trong Công nghệ sinh học
Ngành: Sinh học
 2015 Cao học  Đại học Đà Nẵng
[3]Khai thác và sử dụng enzyme
Ngành: Sinh học
 2015 Cao học  Đại học Đà Nẵng
[4]Công nghệ enzyme
Ngành: Sinh học
 2014 Sinh viên năm 04  Trường Đại học Bách khoa
[5]Quá trình và Thiết bị trong Công nghệ Sinh học
Ngành: Sinh học
 2013 Cử nhân  Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng Trường Cao đẳng Công nghệ - ĐH Đà Nẵng
[6]Hóa sinh Y học
Ngành: Y học
 2013 Cử nhân Bác sĩ Đa khoa  Khoa Y Dược - ĐH Đà Nẵng
[7]Hóa sinh
Ngành: Sinh học
 2012 Sinh viên năm 3  Trường ĐH Bách khoa
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn