Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='bxdong' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 30,011,999

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Công nghệ enzyme
Ngành: Sinh học
 2014 Sinh viên năm 04  Trường Đại học Bách khoa
[2]Hóa sinh cho Cử nhân điều dưỡng
Ngành: Y học
 2013 Sinh viên năm 1  Ngành Cử nhân điều dưỡng
[3]Công nghệ Hóa sinh
Ngành: Sinh học
 2013 Cao học
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Bộ môn Công nghệ sinh học
[4]Quá trình và thiết bị trong công nghệ sinh học
Ngành: Sinh học
 2013 Cao học  Bộ môn Công nghệ sinh học
[5]Công nghệ sinh học thực phẩm
Ngành: Sinh học
 2013 Cao học  Bộ môn Công nghệ sinh học
[6]Hóa sinh
Ngành: Sinh học
 2012 Sinh viên năm 3
walgreens prints coupons open free printable coupons
 Trường ĐH bách khoa
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn