Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 29,521,366

[1] Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất cá hộp không thanh trùng từ cá tra, cá basa. Chủ nhiệm: ThS. Phạm Thị Điềm (Viện Nghiên cứu Hải sản). Thành viên: TS. Bùi Xuân Đông; TS. Bùi Thị Thu Hiền; KS. Đặng Văn An,.... Mã số: ĐT.05.16/CNSHCB. Năm: 2017. (Dec 21 2015 9:40AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh có hoạt tính xử lý sulfate từ chủng vi khuẩn Desulfovibrio sp. được phân lập từ phân trâu, bò. Chủ nhiệm: TS. Phạm Thị Mỹ. Thành viên: TS. Bùi Xuân Đông; ThS. Nguyễn Thị Lan Phương. Mã số: Đ2015-03-75. Năm: 2016. (Dec 18 2015 11:00AM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất tinh dầu thơm từ quả phật thủ. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Văn Lợi. Thành viên: TS. Bùi Xuân Đông; CN. Phạm Thị Ngọc Minh; Nguyễn Minh Việt; Nguyễn Quang Tùng; Nguyễn Huy Kiên; Vũ Hồng Sơn; Phạm Văn Thiêm. Mã số: Đang cập nhật. Năm: 2016. (Dec 21 2015 9:20AM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu tìm kiếm vật liệu hấp phụ thích hợp để sản xuất enzyme lipase cố định ứng dụng trong sản xuất biodiesel. Chủ nhiệm: TS. Bùi Xuân Đông. Thành viên: TS. Nguyễn Đình Minh TuấnThS. Trương Văn Thiên. Mã số: Đ 2015-02-115. Năm: 2016. (Jun 6 2015 11:03AM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ứng dụng enzym tách chiết và sản xuất dầu mực từ phụ phẩm mực của các nhà máy chế biến thủy sản.. Chủ nhiệm: TS Đặng Đức Long. Thành viên: TS. Bùi Xuân Đông; PGS.TS. Trần Thị Xô; ThS. Nguyễn Thị Lan; ThS. Nguyễn Thị Minh Xuân; ThS. Ngô Thái Bích Vân; KS. Võ Công Tuấn; KS. Phạm Thị Kim Thảo.... Mã số: 02.13/CNSHCB. Năm: 2014. (Jul 27 2012 12:44PM)
[6] Đề tài cấp ĐHĐN: Ứng dụng phương pháp sinh học để tổng hợp chitin từ phế liệu chế biến thủy sản. Chủ nhiệm: Bùi Xuân Đông. Thành viên: Trương Văn Thiên, Phạm Thị Kim Thảo, Nguyễn Xuân Hoàng. Mã số: Đ2013-02-53. Năm: 2013. (Jun 14 2013 3:42PM)
[7] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu rút ngắn quá trình nẩy mầm của hạt giống lúa bằng dung dịch nước hoạt hóa điện hóa (ECA). Chủ nhiệm: Bùi Xuân Đông. Mã số: T2012-02-CBT75. Năm: 2012. (Jul 27 2012 12:08PM)
[8] Đề tài cấp Nhà nước: «Building a modern system to process fisheries from downstream zone of Volga-Caspian». Этап 1. Разработка направлений переработки объектов аквакультуры и промысловых видов рыб в пищевые продукты. ( "Tạo công nghệ tiên tiến xử lý phức hợp của các loài thủy sản của lưu vực Volga-Caspian." Bước 1. Định hướng phát triển công nghệ chế biến các l. Chủ nhiệm: Mukatova M.D.. Mã số: 69.53.16. Năm: 2011. (Jul 26 2012 6:14PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn