Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,984,150

[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu quy trình chiết xuất nước cốt Đảng sâm (Codonopsis javanica (Blume) Hook.f.). Chủ nhiệm: Nguyễn Hoàng Trung Hiếu. Thành viên: Bùi Xuân Đông; Nguyễn Thị Minh Xuân, Võ Công Tuấn. Mã số: T2020-02-.... Năm: 2021. (May 15 2020 5:00PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu chế tạo peptide có hoạt tính sinh học trong sữa đậu nành (Glycine max. L. Merr.). Chủ nhiệm: Bùi Xuân Đông. Mã số: T2020-02-26. Năm: 2020. (May 15 2020 4:50PM)
[3] Đề tài cấp Nhà nước: Sản xuất bột gia vị dinh dưỡng từ cơ thịt sẫm màu cá ngừ bằng công nghệ sinh học. Chủ nhiệm: Bùi Xuân Đông. Thành viên: Bộ môn Công nghệ sinh học - Trường ĐHBK Đà Nẵng. Mã số: 03.17/CNSHCB. Năm: 2018. (Jun 13 2017 4:43PM)
[4] Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất cá hộp không thanh trùng từ cá tra, cá basa. Chủ nhiệm: Viện Nghiên cứu Hải sản. Thành viên: Bùi Xuân Đông; TS. Bùi Thị Thu Hiền. Mã số: ĐT.05.16/CNSHCB. Năm: 2017. (Dec 21 2015 9:40AM)
[5] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu tìm kiếm vật liệu hấp phụ thích hợp để sản xuất enzyme lipase cố định ứng dụng trong sản xuất biodiesel. Chủ nhiệm: Bùi Xuân Đông. Mã số: Đ 2015-02-115. Năm: 2016. (Jun 6 2015 11:03AM)
[6] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh có hoạt tính xử lý sulfate từ chủng vi khuẩn Desulfovibrio sp. được phân lập từ phân trâu, bò. Chủ nhiệm: TS. Phạm Thị Mỹ. Thành viên: Bùi Xuân Đông; Bộ môn Công nghệ sinh học - Trường ĐHSP Đà Nẵng. Mã số: Đ2015-03-75. Năm: 2016. (Dec 18 2015 11:00AM)
[7] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất tinh dầu thơm từ quả phật thủ. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Văn Lợi. Thành viên: Bùi Xuân Đông; Đại học Công nghiệp Hà Nội. Mã số: Đang cập nhật. Năm: 2016. (Dec 21 2015 9:20AM)
[8] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ứng dụng enzym tách chiết và sản xuất dầu mực từ phụ phẩm mực của các nhà máy chế biến thủy sản.. Chủ nhiệm: TS Đặng Đức Long. Thành viên: Bùi Xuân Đông; Bộ môn Công nghệ sinh học. Mã số: 02.13/CNSHCB. Năm: 2014. (Jul 27 2012 12:44PM)
[9] Đề tài cấp ĐHĐN: Ứng dụng phương pháp sinh học để tổng hợp chitin từ phế liệu chế biến thủy sản. Chủ nhiệm: Bùi Xuân Đông. Mã số: Đ2013-02-53. Năm: 2013. (Jun 14 2013 3:42PM)
[10] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu rút ngắn quá trình nẩy mầm của hạt giống lúa bằng dung dịch nước hoạt hóa điện hóa (ECA). Chủ nhiệm: Bùi Xuân Đông. Mã số: T2012-02-CBT75. Năm: 2012. (Jul 27 2012 12:08PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn