Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,984,091

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Võ Thị Bích Thủy
Đề tài: Nghiên cứu nâng cao giá trị sinh học của sữa đậu nành bằng công nghệ enzyme

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng

 2019

 2020

[2]Trần Trung Thanh Bình
Đề tài: Nghiên cứu quá trình tự phân (autolysis) protein thịt đỏ cá ngừ

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[3]Ngô Thị Ngọc Bích
Đề tài: Thu nhận dịch đạm từ thịt đỏ cá ngừ bằng phương pháp enzyme

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

[4]Lê Thị Hoàng Linh
Đề tài:

Bước đầu phân lập và xác định đặc tính sinh lý của vi khuẩn Desulfovibrio sp. định hướng ứng dụng xử lý sulfate và ion kim loại nặng trong nước thải

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[5]Hà Ngọc Tuấn
Đề tài: Nghiên cứu thu hồi dịch thủy phân protein và các hợp chất lipit trong công nghiệp sản xuất chitin từ vỏ đầu tôm.

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[6]Nguyễn Thị Hoàng Yến
Đề tài: Nghiên cứu xác định thành phần hóa học, hoạt tính sinh học của tinh dầu tách chiết từ quả Phật Thủ Việt Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn