Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 56,328,165

 Nghiên cứu xây dựng phương pháp ngâm ủ mầm mạ bằng dung dịch nước hoạt hóa điện hóa (ECA)
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bùi Xuân Đông
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà nẵng (ISSN 1859-1531)
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
; Số: Số 1(62).2013;Từ->đến trang: 20-24;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
An efficient soaking process will contribute to enhancing germination productivity and quality of seedlings. The paper presents a research on germination of rice seeds by soaking them in ECA, which activated by intracellular enzymes of rice seeds. The results proved that using two ECA solutions (ECA-anolyte and ECA-katolyte) in specific order could sterilize rice seeds and increase amylase activity in incubation time. As the result, it is possible to promote seeds germination effectively. This investigation also showed that the optimum time of seedling emergence was from 72 to 96 hours and the germinating ratio was 98%, an increase of 18% in comparision with the traditional method.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn