Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,740,735

 Nghiên cứu rút ngắn quá trình nẩy mầm của hạt giống lúa bằng dung dịch nước hoạt hóa điện hóa (ECA)
Chủ nhiệm:  Bùi Xuân Đông; Thành viên:  
Số: T2012-02-CBT75 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu thu được có thể rút ra các kết luận sau đây:1 - Dung dịch ECA–anolyte có tính sát khuẩn rất cao: có thể loại bỏ hơn 50% lượng vi sinh vật trên hạt giống.2 - Dung dịch ECA–katolyte có vai trò như là một chất kích thích sinh trưởng: Xử lý hạt giống bằng ECA-katolyte làm tăng hoạt độ enzyme amylase lên nhiều lần, ECA- katolyte thúc đẩy quá trình tích lũy dinh dưỡng cho hạt nảy mầm nhanh3 - Xử lý hạt giống bằng dung dịch ECA giảm thời gian ươm mầm xuống hơn 12 giờ so với phương pháp truyền thống, tỉ lệ hạt giống sống đạt trên 98% tăng hơn 18%.Từ kết quả nghiên cứu khả năng kích thích sự nảy mầm của hạt giống trên cơ sở kích hoạt hệ enzyme nội tại của hạt giống lúa OM4900 có thể tiếp tục hướng nghiên cứu ứng dụng dung dịch ECA trong công nghiệp sản xuất bia nhằm thay thế công đoạn tiệt trùng bằng hóa chất hiện nay đang dùng, như sử dụng formalin và dung dịch axit sunfuric đậm đặc để khử trùng malt và thóc trong sản xuất malt, có thể ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng. © Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn