Đoàn Duy Bình
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 29133 lượt người xem
Họ và tên:  Đoàn Duy Bình
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  30/04/1975
Nơi sinh: Bố Trạch - Quảng Bình.
Quê quán Triệu Long - Triệu Phong - Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tin học; Tại: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế
Đơn vị công tác: Khoa Tin học; Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Tổ trưởng tổ chuyên môn
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2009; Chuyên ngành: Khoa học máy tính ; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Kiến trúc máy tính, Nguyên lý Hệ điều hành, Mã nguồn mở, Quản trị cơ sở dữ liệu.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Bằng hai Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: K75/26C Đinh Tiên Hoàng, Đà Nẵng
Điện thoại: 02363743241; Mobile: 0914025264
Email: ddbinh@dce.udn.vn; doanduybinh@gmail.com
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Tối ưu hóa thuật toán ACO (Ant Colony Optimization) áp dụng cho bài toán dự đoán cấu trúc bậc hai của chuỗi RNA. Chủ nhiệm: Đoàn Duy Bình. Mã số: T2015-03-03. Năm: 2015. (Mar 8 2016 10:26AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN ĐÀN KIẾM - ACO ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC BÀI TOÁN TỐI ƯU TRONG LĨNH VỰC SINH HỌC. Chủ nhiệm: ThS. Đoàn Duy Bình. Thành viên: TS. Đặng Đức Long. Mã số: Đ2012-03-15. Năm: 2012. (Jan 16 2013 8:37PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: CẢI TIẾN THUẬT TOÁN DI TRUYỀN VÀ ÁP DỤNG DỰ ĐOÁN CẤU TRÚC BẬC HAI RNA. Tác giả: Đoàn Duy Bình1, Phạm Minh Tuấn2, Đặng Đức Long31 Khoa Tin học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng2 Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng 3Viện Nghiên cứu và Giáo dục Việt Anh, Đại học Đà Nẵng. Hội nghị khoa học công nghệ Quốc gia lần thứ X - FAIR'10. Số: ISBN: 978-604-913-614-6. Trang: 54 - 67. Năm 2017. (Nov 17 2017 10:12PM)
[2]Bài báo: Áp dụng thuật toán ACO vào việc giải các bài toán tối ưu trong sinh học phân tử . Tác giả: ThS. Đoàn Duy Bình, PGS.TSKH. Trần Quốc Chiến, TS. Đặng Đức Long
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí khoa học và giáo dục - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng (ISSN 1859-4603). Số: 5(04)/2012. Trang: 6-12. Năm 2012. (Jan 16 2013 8:45PM)
[3]Bài báo: Ứng dụng giải thuật Meta-Heuristic trong bài toán tìm đường đi ngắn nhất . Tác giả: Đoàn Duy Bình . Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 5(40).2010 Quyển 1. Trang: 9-16. Năm 2010.
(Feb 14 2011 9:41PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Cấu trúc máy tính
Ngành: Vật lý
 2011 Cử nhân Vật lý  Khoa Vật lý - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[2]Mã nguồn mở
Ngành: Công nghệ thông tin
 2008 Cử nhân Công nghệ thông tin  Khoa Tin học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[3]Hệ điều hành
Ngành: Công nghệ thông tin
 2004 Cử nhân Công nghệ thông tin  Khoa Tin học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng Khoa Điện - Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng
[4]Kiến trúc máy tính
Ngành: Công nghệ thông tin
 2004 Cử nhân Công nghệ thông tin  Khoa Tin học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng Khoa Điện - Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn