Đặng Đại Thọ
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 66,487,541

 
Mục này được 23413 lượt người xem
Họ và tên:  Đặng Đại Thọ
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  17/04/1978
Nơi sinh: Lệ Thủy, Quảng Bình
Quê quán Lệ Thủy, Quảng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tin học; Tại: Đại học Khoa học Huế
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ thông tin; Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2011; Chuyên ngành: Khoa học máy tính; Tại: Đại học Nice-Sophia Antipolis, Pháp
Lĩnh vực NC: Collective intelligence, Inconsistent knowledge processing, NLP.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: ddtho.dt@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 


- 09/2000 - 11/2012: Trung tâm Điện toán Truyền số liệu miền Trung (VDC 3)
- 04/2010 - 10/2011: Học thạc sỹ, Đại học Nice-Sophia Antipolis, Pháp
- 12/2014 - 01/2017: Giảng viên, Phó Trưởng phòng ĐT & NCKH
- 03/2017 - nay:        Nghiên cứu sinh Yeungnam unniversity (Korean) - Wroclaw University (Poland)

- Nghiên cứu:           Scopus,   Web of Science
- Đánh giá (review):  IEEE Transactions on Cybernetics (ISI, Q1)

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu giải pháp xây dựng kho ngữ liệu phục vụ đánh giá chất lượng dịch tiếng Việt. Chủ nhiệm: Đặng Đại Thọ. Thành viên: Nguyễn Văn Bình,. Mã số: T2016-07-13. Năm: 2016. (Dec 21 2016 11:13AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu giải pháp hợp nhất tài nguyên và công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Chủ nhiệm: Huỳnh Công Pháp. Thành viên: Nguyễn Văn Bình, Đặng Đại Thọ. Mã số: Đ2015-07-08. Năm: 2016. (Dec 25 2016 9:49PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng hệ thống mở rộng kho ngữ liệu dịch tự động. Chủ nhiệm: Đặng Đại Thọ. Thành viên: Huỳnh Công Pháp, Doãn Hằng Diệu. Mã số: Đ2013-07-06-BS. Năm: 2014. (Oct 6 2014 1:03PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Cải tiến chất lượng dịch tự động bằng giải pháp mở rộng kho ngữ liệu. Tác giả: Huỳnh Công Pháp, Đặng Đại Thọ, Nguyễn Văn Bình. Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ VIII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR 2015). Số: ISBN: 978-604-913-397-8. Trang: 80-87. Năm 2015. (Feb 10 2017 10:32AM)
[2]Bài báo: Mở rộng ngữ nghĩa cho các thực thể có tên trong corpora. Tác giả: Đặng Đại Thọ. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Công nghệ thông tin & ứng dụng trong các lĩnh vực lần thứ 4 (CITA2015). Số: I4. Trang: 110-107. Năm 2015. (Sep 12 2015 3:24PM)
[3]Bài báo: Giải pháp trích rút và phân loại các thực thể danh từ riêng cho kho ngữ liệu phục vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Tác giả: Đặng Đại Thọ, Huỳnh Công Pháp, Doãn Hằng Diệu. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 11(84).2014, Quyển 1. Trang: 125. Năm 2014. (Feb 25 2015 3:05PM)
[4]Bài báo: Giải thuật cục bộ giải bài toán người du lịch. Tác giả: Võ Khánh Trung, Đặng Đại Thọ. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 12(73).2013 Quyển 2. Trang: 117-122. Năm 2013. (Oct 6 2014 12:49PM)
[5]Bài báo: Mở rộng kho ngữ liệu theo hướng ngữ nghĩa. Tác giả: Đặng Đại Thọ, Huỳnh Công Pháp
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 12(73).2013 Quyển 2. Trang: 110-116. Năm 2013.
(Oct 6 2014 12:52PM)
[6]Bài báo: Phát triển phần mềm diệt virus. Tác giả: Đặng Đại Thọ, Nguyễn Quang Thái. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: 8(57). Trang: 65-69. Năm 2012.
(Oct 6 2014 11:28AM)
[7]Bài báo: Giải pháp chuẩn hóa kho ngữ liệu dùng trong lĩnh vực dịch tự động. Tác giả: Đặng Đại Thọ, Huỳnh Công Pháp. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 9 (58). Trang: 111-117. Năm 2012. (Oct 6 2014 12:46PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: New Approach to Determine 2-Optimality Consensus for Collectives. Authors: Dai Tho Dang, Zygmunt Mazur, Dosam Hwang. Lecture Notes in Artificial Intelligence (Indexed by ISI, Scopus), Springer (Accepted). No: x. Pages: x-x. Year 2020. (Mar 8 2020 9:30PM)
[2]Article: Multi-step Consensus: An Effective Approach for Determining Consensus in Large Collectives. Authors: Dai Tho Dang, Ngoc Thanh Nguyen, Dosam Hwang. Cybernetics and Systems (ISI, IF: 1.681), Taylor & Francis. No: 50(2). Pages: 208–229. Year 2019. (Jan 29 2019 5:46AM)
[3]Article: A New Heuristic Algorithm for 2-Optimality Consensus Determination. Authors: Dai Tho Dang, Ngoc Thanh Nguyen, Dosam Hwang. Proceedings of 2019 IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics (Indexed by Scopus). Italy. No: 978-1-7281-4569-3. Pages: 70-75. Year 2019. (Jun 24 2019 7:53AM)
[4]Article: Increasing the Quality of Multi-step Consensus. Authors: Dai Tho Dang, Ngoc Thanh Nguyen, Dosam Hwang. Lecture Notes in Computer Science (Indexed by ISI, Scopus), Springer. No: 11432. Pages: 1-12. Year 2019. (Feb 10 2019 2:14PM)
[5]Article: A Three-stage Consensus-based Method for Collective Knowledge Determination. Authors: Dai Tho Dang, Van Du Nguyen, Ngoc Thanh Nguyen and Dosam Hwang. Studies in Computational Intelligence (Indexed by Scopus), Springer. No: 769. Pages: 3-14. Year 2018. (Feb 8 2018 4:08PM)
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Số: 390/QĐKT. Năm: 2014.
[2] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2016.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn