Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='hangltt' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

Lê Thị Thu Hằng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 35,765,638

 
Mục này được 3906 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Thị Thu Hằng
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  25/08/1975
Nơi sinh: Hà Nội
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Luật; Tại: Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Luật; Trường Đại học Kinh tế
Chức vụ: Tổ trưởng tổ chuyên môn
Học vị: Thạc sĩ; năm: 10; Chuyên ngành: Quản trị truyền thông; Tại: Stirling
Lĩnh vực NC: Lý Luận chung về Nhà nước và Pháp luật, Dân sự, Kinh tế, Thương mại
Điện thoại: ; Mobile: 0989983236
Email: hangltt@due.edu.vn
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu về năng lực bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của cá nhân. Chủ nhiệm: Lê Thị Thu Hằng. Thành viên: Nguyễn Thị Phương Thảo, cán bộ Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng, thư kí. . Mã số: T2014-04-40. Năm: 2014. (Oct 12 2016 10:48AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghị định số 12/2016/NĐ- CP: Hoàn thiện chính sách pháp luật phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Tác giả: Lê Thị Thu Hằng. Tạp chí Pháp luật và Dân chủ online- Bộ Tư Pháp. Số: 24/08/2016. Trang: 1-5. Năm 2016. (Oct 12 2016 11:00AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn