Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,428,271

 Nghiên cứu khả năng sử dụng thép trong nước để chế tạo cấu kiện thép, tiết diện chữ I cánh rỗng theo công nghệ của Úc, ứng dụng vào thực tế xây dựng Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Huỳnh Minh Sơn, GS.TS Phạm Văn Hội
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí KHC&CN Đại học Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Số: 6(41)-2010;Từ->đến trang: 22-28;Năm: 2010
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn