Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,111,264

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Phân tích hiệu quả ứng dụng công nghệ sàn Bubbledeck vào thực tế xây dựng Việt Nam tiếp cận tiêu chí "công trình xanh" . Tác giả: Hội nghị khoa học Công trình Xanh*; TS. Huỳnh Minh Sơn*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(96).2015, Quyển 2. Trang: 170. Năm 2015. (Mar 4 2016 4:09PM)
[2]Bài báo: Tính toán hạn chế bề rộng vết nứt trên bản cánh dầm liên hợp thép-bê tông có liên kết tương tác không hoàn toàn . Tác giả: TS. Huỳnh Minh Sơn*; Hội nghị khoa học Công trình Xanh*; Vũ Duy Hải. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(96).2015, Quyển 2. Trang: 53. Năm 2015. (Mar 4 2016 4:09PM)
[3]Bài báo: Tính toán khảo sát chọn tiết diện hợp lý cho cấu kiện hệ sườn tường nhà công nghiệp dùng thép thành mỏng, tạo hình nguội theo AS/NZS 4600:2005. Tác giả: Huỳnh Minh Sơn*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
marriage affairs all wife cheat i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: Số 05(90).2015. Trang: 78. Năm 2015.
(Sep 24 2015 10:04AM)
[4]Bài báo: Phân tích ảnh hưởng của liên kết tương tác không hoàn toàn đến khả năng chịu tải của dầm liên hợp thép-bêtông xét đến sự nứt của bản cánh . Tác giả: TS. Huỳnh Minh Sơn*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 06(91).2015. Trang: 56. Năm 2015. (Sep 30 2015 3:40PM)
[5]Bài báo: Phân tích hiệu quả ứng dụng công nghệ sàn bubbledeck vào thực tế xây dựng Việt Nam tiếp cận tiêu chí "Công trình xanh". Tác giả: Huỳnh Minh Sơn. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(96).2015. Trang: 165-169. Năm 2015. (Dec 14 2015 4:28PM)
[6]Bài báo: Tính toán chọn tiết diện hợp lý cho cấu kiện hệ sườn tường nhà công nghiệp dùng thép thành mỏng, tạo hình nguội theo tiêu chuẩn AS/NZS 4600:2005. Tác giả: Huỳnh Minh Sơn. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 5(90).2015. Trang: 73-77. Năm 2015. (Jun 22 2015 4:50PM)
[7]Bài báo: Analysis of the Influence of incompletely interative conectors on the load bearing capacity of steel-concrete composite beams by taking into cacount cracks on flange. Tác giả: Huynh Minh Son. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 6(91).2015. Trang: 69-74. Năm 2015. (Jun 22 2015 4:55PM)
[8]Bài báo: Tính toán hạn chế bề rộng vết nứt trên bản cánh dầm liên hợp thép-bê tông có liên kết tương tác không hoàn toàn. Tác giả: Võ Duy Hải, Huỳnh Minh Sơn. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(96).2015. Trang: 48 đến 52. Năm 2015. (Dec 14 2015 4:24PM)
[9]Bài báo: Đánh giá hiệu quả giải pháp dùng ống thép rỗng nhồi bê tông cho cột nhà cao tầng tính toán theo các tiêu chuẩn của Nga và Châu Âu. Tác giả: TS.Huỳnh Minh Sơn
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 3(64)-2013. Trang: 96-102. Năm 2013. (Jun 7 2013 11:02AM)
[10]Bài báo: Thiết lập các đường cong tương tác (M-N) và (M-V) theo tiêu chuẩn Eurocode4 (Châu Âu) để tính toán khả năng chịu nén lệch tâm xiên của cột liên hợp thép-bê tông có kể đến ảnh hưởng của lực cắt. Tác giả: TS.Huỳnh Minh Sơn
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 4(64). Trang: 90-95. Năm 2013. (Jun 7 2013 11:08AM)
[11]Tham luận: Tác động của các đợt tham quan, khảo sát, đào tạo ngắn hạn và hợp tác quốc tế trong khuôn khổ Chương trình TRIG đối với cán bộ quản lý. Tác giả: TS.Huỳnh Minh Sơn. Kỷ yếu Hội nghị sơ kết chương trình TRIG của Đại học Đà Nẵng - Tháng 06/2012
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Trang: 24-29. Năm 2012.
(Aug 31 2012 7:42PM)
[12]Bài báo: Nghiên cứu sử dụng thanh căng tạo ứng suất trước trong dầm liên hợp thép-bê tông để ứng dụng trong công trình xây dựng có khẩu độ lớn. Tác giả: Huỳnh Minh Sơn, Trần Đức Long. Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Đà nẵng. Số: 11(60)-2012 QUYỂN II. Trang: 84-89. Năm 2012. (Nov 17 2012 10:07PM)
[13]Bài báo: Đổi mới cách thức tổ chức giờ học trên lớp để nâng cao tính chủ động, tích cực và hứng thú học tập cho sinh viên. Tác giả: TS.Huỳnh Minh Sơn. Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Xây dựng năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên" - Trường Cao đẳng Công nghệ - Tháng 04/2012. Số: 01. Trang: 26-28. Năm 2012. (May 6 2012 3:55PM)
[14]Tham luận: Tác động của Dự án TRIG trong việc nâng cao năng lực đào tạo thực hành các chuyên ngành xây dựng theo hướng nghề nghiệp ứng dụng tại Trường Cao đẳng Công nghệ. Tác giả: TS. Võ Như Tiến - TS.Huỳnh Minh Sơn
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Kỷ yếu Hội nghị sơ kết chương trình TRIG của Đại học Đà Nẵng tháng 06/2012
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Trang: 32-37. Năm 2012.
(Aug 31 2012 7:44PM)
[15]Bài báo: Một số giải pháp giảng dạy tiếp cận theo " Lý thuyết kiến tạo " trong đào tạo tín chỉ. Tác giả: TS. Huỳnh Minh Sơn. Kỷ yếu Hội nghị khoa học về đào tạo tín chỉ tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - ĐHĐN. Số: 2011. Trang: 51-57. Năm 2011. (Nov 7 2011 8:41PM)
[16]Bài báo: Tính toán độ cứng tương đương của khung ngang nhà công nghiệp kết cấu liên hợp thép - bê tông theo tiêu chuẩn Châu Âu (Euro code 4). Tác giả: TS. Huỳnh Minh Sơn
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí khoa học công nghệ ĐHĐN
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 6(47)/2011. Trang: 33 - 41. Năm 2011.
(Nov 30 2011 1:30PM)
[17]Bài báo: Analyzing the plastic moment capacity of composite beam and choosing unsymmetrical I-steel section for composite beam. Tác giả: TS. Huỳnh Minh Sơn. Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 4(45)-2011. Trang: 51-57. Năm 2011. (Nov 7 2011 8:25PM)
[18]Bài báo: Một số giải pháp tiếp cận giảng dạy theo hướng" Lấy người học làm trung tâm". Tác giả: TS. Huỳnh Minh Sơn. Kỷ yếu Hội thảo Nâng cao chất lượng giảng dạy theo học chế tín chỉ tại Trường Cao đẳng Công nghệ. Năm 2010. (Sep 3 2011 5:26PM)
[19]Bài báo: Nghiên cứu khả năng sử dụng thép trong nước để chế tạo cấu kiện thép, tiết diện chữ I cánh rỗng theo công nghệ của Úc, ứng dụng vào thực tế xây dựng Việt Nam. Tác giả: TS. Huỳnh Minh Sơn, GS.TS Phạm Văn Hội
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí KHC&CN Đại học Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 6(41)-2010. Trang: 22-28. Năm 2010.
(May 17 2011 3:35PM)
[20]Bài báo: Nghiên cứu sử dụng tấm tôn thép định hình của Bluescope steel trong sàn liên hợp thép bê tông. Tác giả: TS. Huỳnh Minh Sơn, GS.TS Phạm Văn Hội. Tạp chí KHC&CN Đại học Đà Nẵng. Số: 2(37)-2010. Trang: 73-80. Năm 2010. (May 17 2011 3:42PM)
[21]Bài báo: Thiết lập quy trình tính toán tiết diện cột thép thành mỏng, chữ I, cánh rỗng theo tiêu chuẩn AS-1538 (Úc). Tác giả: TS. Huỳnh Minh Sơn
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí KH&CN Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 2(31)-2009. Trang: 31-38. Năm 2009.
(May 17 2011 3:54PM)
[22]Bài báo: Tính toán kiểm tra ổn định tổng thể dầm thép chữ I, cánh rỗng (HFB) theo tiêu chuẩn AS/NZS 4600:2005 (Australia). Tác giả: TS. Huỳnh Minh Sơn, GS.TS Phạm Văn Hội
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí kết cấu công nghệ xây dựng - Hội kết cấu xây dựng Việt Nam. Số: 1-IV-2009. Trang: 50-55. Năm 2009. (May 17 2011 3:47PM)
[23]Bài báo: Nghiên cứu thiết kế sườn tăng cường ổn định cho dầm thép tiết diện chữ I cánh rỗng (HFB). Tác giả: TS. Huỳnh Minh Sơn, GS.TS Phạm Văn Hội
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí khoa học và công nghệ Trường Đại học Xây dựng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 06/12-2009. Trang: 10-19. Năm 2009.
(May 17 2011 3:50PM)
[24]Bài báo: Vận động đổi mới thái độ, phương pháp học tập của sinh viên trong đào tạo tín chỉ. Tác giả: TS. Huỳnh Minh Sơn. Kỷ yếu Hội thảo khoa học đào tạo theo học chế tín chỉ. Năm 2009. (May 17 2011 4:21PM)
[25]Bài báo: Nghiên cứu thiết kế giải pháp cấu tạo sườn tăng cường ổn định tổng thể cho dầm thép cánh rỗng. Tác giả: TS. Huỳnh Minh Sơn
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tap chí KH&CN Đại học Đà Nẵng. Số: 4(33)-2009. Trang: 49-55. Năm 2009. (May 17 2011 3:58PM)
[26]Bài báo: Nghiên cứu sự làm việc và tính toán liên kết hàn các thanh dàn thép ống tiết diện rỗng chịu tải trọng tĩnh. Tác giả: TS. Huỳnh Minh Sơn. Tap chí KH&CN Đại học Đà Nẵng. Số: 1(24)-2008. Trang: 35-40. Năm 2008. (May 17 2011 4:00PM)
[27]Bài báo: Phân tích những đặc trưng và lợi ích của kết cấu thép tiết diện rỗng ứng dụng trong xây dựng hiện đại. Tác giả: TS. Huỳnh Minh Sơn
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Kỷ yếu Hội thảo khoa học và công nghệ 45 năm Trường Cao đẳng Công nghệ. Trang: 32-37. Năm 2007. (May 17 2011 4:51PM)
[28]Bài báo: Tính toán ứng suất cho phép và khả năng chịu nén của cấu kiện thép tiết diện chữ I, cánh rỗng theo các tiêu chuẩn AS1538 và AS4100 (Úc). Tác giả: TS. Huỳnh Minh Sơn. Tap chí KH&CN Đại học Đà Nẵng. Số: 3(15)-4(16)/2006. Trang: 33-37. Năm 2006. (May 17 2011 4:04PM)
[29]Bài báo: Kiểm tra ổn định do xoắn và uốn xoắn của cột thép tiết diện thành mỏng tạo hình nguội theo tiêu chuẩn AS/NZS 4600 (Úc). Tác giả: TS. Huỳnh Minh Sơn. Tap chí KH&CN Đại học Đà Nẵng. Số: 1(13)-2006. Trang: 18-24. Năm 2006. (May 17 2011 4:07PM)
[30]Bài báo: Tính toán khả năng chịu lực của cấu kiện chịu nén tiết diện chữ I cánh rỗng theo tiêu chuẩn thiết kế của Úc. Tác giả: TS. Huỳnh Minh Sơn
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tuyển tập báo cáo khoa học 30 năm Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Năm 2005.
(May 17 2011 4:10PM)
[31]Bài báo: So sánh áp dụng tiêu chuẩn AISC/ASD (Hoa Kỳ) với tiêu chuẩn TCVN 5574-1991 (Việt Nam) để kiểm tra ổn định cục bộ dầm thép bản tổ hợp. Tác giả: TS. Huỳnh Minh Sơn. Tap chí KH&CN Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 3(7)-2004. Trang: 20-26. Năm 2004.
(May 17 2011 4:14PM)
[32]Bài báo: Tính toán dầm thép cánh rỗng định hình theo tiêu chuẩn thiết kế của Úc. Tác giả: TS. Huỳnh Minh Sơn. Tap chí KH&CN Đại học Đà Nẵng. Số: 2(6)-2004. Trang: 19-25. Năm 2004. (May 17 2011 4:16PM)
[33]Bài báo: Nghiên cứu ứng dụng dầm thép cánh rỗng định hình theo công nghệ của Úc. Tác giả: TS. Huỳnh Minh Sơn, GS.TS Phạm Văn Hội. Kỷ yếu Hội thảo khoa học công nghệ quốc gia - Hội kết cấu và công nghệ xây dựng Việt Nam
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Trang: 78-86. Năm 2004.
(May 17 2011 4:20PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn