Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,738,910

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Ổn định kết cấu thép & Kết cấu thép nhẹ (thành mỏng, tạo hình nguội) (Hệ Cao học)
Ngành: Xây dựng
 2012 Cao học
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[2]Kết cấu liên hợp thép-bê tông (Hệ Cao học)
Ngành: Xây dựng
 2012 Cao học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[3]Hướng dẫn Cao học
Ngành: Xây dựng
 2011 Cao học
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường ĐH Xây dựng, Trường ĐH Bách khoa - ĐHĐN.
[4]Kết cấu thép II (Kết cấu công trình thép + Đồ án)
Ngành: Xây dựng
 1997 Đại học  Trường Đại học Bách khoa,Đại học Đà Nẵng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng
[5]Kết cấu gỗ
Ngành: Xây dựng
 1997 Đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[6]Kết cấu thép I (Cấu kiện cơ bản)
Ngành: Xây dựng
 1997 Đại học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn