Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,111,147

[1] Bằng khen của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Năm: 1992,1993,1997,1999,2000,2002, 2003,2006.
[2] Huy chương Danh dự của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Năm: 1998.
[3] Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN. Năm: 2001,2007,2008.
[4] Huy chương Vì thế hệ trẻ của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Năm: 2002.
[5] Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng. Năm: 2003.
[6] Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng. Năm: 2004,2005,2007,2012,2013,2014.
[7] Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở. Năm: 2006, 2008,2009,2010,2011,2012,2013,2015,2016.
[8] Giấy khen của Đảng ủy Trường Cao đẳng Công nghệ. Năm: 2007,2008,2009,2010,2011.
[9] Giấy khen của Đảng ủy Đại học Đà Nẵng. Năm: 2010.
[10] Bằng khen của Bộ Thông tin và truyền thông. Năm: 2010.
[11] Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ. Năm: 2010-2011.
[12] Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển Hội tem Việt Nam. Năm: 2011.
[13] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo. Năm: 2011.
[14] Bằng khen của Thành ủy Đà Nẵng. Số: 2967/QD-TU. Năm: 2012.
[15] Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Năm: 2013.
[16] Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục. Năm: 2015.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn