Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,111,199

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Trương Hoàng Lộc
Đề tài: Tính toán tiết diện hợp lý cho cấu kiện xà gồ mái nhẹ dùng thép thành mỏng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[2]Trần Hoàng Tuấn Anh
Đề tài: Phân tích tính toán khung thép nhà công nghiệp làm việc theo sơ đồ không gian có nút liên kết đàn hồi

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[3]Trần Đình Hạnh
Đề tài: Nghiên cứu sự làm việc và tính toán gia cường dầm thép tiết diện thành mỏng, tạo hình nguội chịu cắt và chịu ép dập

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[4]Huỳnh Quốc Danh
Đề tài: Tính toán hợp lý hóa tiết diện dầm thép chữ I không đối xứng có phần tử mảnh

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[5]Nguyễn Hoàng Em
Đề tài: Đánh giá hiệu quả của giải pháp dùng dàn mái thép thành mỏng so sánh với dàn mái thép thông thường

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[6]Võ Duy Hải
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của sự nứt của bản bê tông tương tác không hoàn toàn với dầm thép hình đến sự làm việc của dầm liên hợp thép-bê tông

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[7]Đinh Bá Đạt
Đề tài: Nghiên cứu tính toán tiết diện hợp lý cho hệ sườn tường nhà công nghiệp dùng cấu kiện thép thành mỏng, tạo hình nguội

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[8]Phan Văn Huệ
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng thép đến khả năng chịu tải trọng của cột liên hợp thép-bê tông

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[9]Nguyễn Xuân Bình
Đề tài:

Nghiên cứu sự làm việc và tính toán khả năng chịu tải của dầm liên hợp thép bê tông có mở lỗ trên bản bụng dầm thép xét tương tác không không hoàn toàn.

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[10]Trần Thị Thanh Hiệp
Đề tài:

Nghiên cứu hiệu quả sườn tăng cường đến ổn định và khả năng chịu tải của dầm liên hợp thép bê tông.

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[11]Nguyễn Việt Đức
Đề tài:

Nghiên cứu ảnh hưởng cấu tạo và tính chất liên kết đến sự làm việc của cấu liện liên hợp thép bê tông chịu uốn.

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[12]Phạm Viết Hiếu
Đề tài: Tính toán lựa chọn tiết diện hợp lý cột liên hợp thép-bê tông theo tiêu chuẩn Eurocode 4 (Châu Âu)

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Xây dựng

 2012

 2013

[13]Phạm Trọng Vũ
Đề tài:

Tính toán hệ dầm sàn liên hợp thép bê tông nhà nhiều tầng có kể đến tương tác không hoàn toàn giữa bản bê tông và dầm thép hình theo tiêu chuẩn Eurocode 4 (Châu Âu) 

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[14]Tăng Thượng Ga
Đề tài:

Thiết kế cột liên hợp thép bê tông chịu nén lệch tâm xiên theo tiêu chuẩn Eurocode 4 (Châu Âu)

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[15]Đào Hữu Định
Đề tài: Nghiên cứu giải pháp gia cường dầm liên hợp thép bê tông bằng thanh căng ứng suất trước

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn