Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,111,206

[1] Đề tài ươm tạo công nghệ: Nghiên cứu ứng dụng kết cấu thép nhẹ, tiết diện rỗng cho công trình kiến trúc có khẩu độ lớn tại các đô thị ở Việt Nam (Đề tài KHCN thuộc dự án TRIG của Đại học Đà Nẵng, tương đương cấp Bộ năm 2009-2010). . Chủ nhiệm: TS. Huỳnh Minh Sơn. Thành viên: TS. Phạm Anh Tuấn KS. Phan Ngọc Hải. Mã số: B2009-TDA1-03-TRIG. Năm: 2011. (May 17 2011 3:17PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu lựa chọn giải pháp kết cấu sàn cho công trình nhà cao tầng ở thành phố Đà Nẵng
(Đề tài KHCN cấp Đại học Đà Nẵng năm 2010)
.
Chủ nhiệm: KS.Lê Chí Phát. Thành viên: TS.Huỳnh Minh Sơn. Mã số: T2010-06-08. Năm: 2010.
(May 17 2011 3:28PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ dầm thép nhẹ, cánh rỗng Hfb (Hollow flange beam) để ứng dụng vào thực tế xây dựng tại Việt Nam (Đề tài KHCN cấp Bộ 2009-2010). Chủ nhiệm: Đồng chủ trì: TS. Huỳnh Minh Sơn, ThS Nguyễn Phú Hoàng. Mã số: B2009-ĐN06-07. Năm: 2010. (May 17 2011 3:05PM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu tính toán liên kết hàn kết cấu thép tiết diện rỗng, ống tròn trong công trình xây dựng nhịp lớn (Đề tài KHCN cấp ĐHĐN năm 2009). Chủ nhiệm: ThS. Trần Đức Long. Thành viên: TS.Huỳnh Minh Sơn. Mã số: T2009-06-60. Năm: 2009. (Jan 4 2013 7:54AM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu công nghệ sàn liên hợp thép bê tông ứng dụng trong công trình nhà cao tầng ở các đô thị (Đề tài KHCN cấp Bộ 2008-2009). Chủ nhiệm: TS. Huỳnh Minh Sơn. Thành viên: KS. Đoàn Vĩnh Phúc KS. Ngô Thanh Vinh. Mã số: B2008-ĐN06-07. Năm: 2009. (May 17 2011 2:58PM)
[6] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu ứng dụng cấu kiện thép tiết diện rỗng trong xây dựng(Đề tài KHCN Đại học Đà Nẵng năm 2004). Chủ nhiệm: TS. Huỳnh Minh Sơn. Thành viên: Không. Mã số: T2007-04-06. Năm: 2007. (May 17 2011 3:20PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn