Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,111,277

  

1. Đội trưởng SV96' của Đại học Đà Nẵng (Giải Nhì Quốc gia, Giải Nhất Hùng biện, 12/1996), Trưởng đoàn SV2000' của Đại học Đà Nẵng (Giải Nhì Quốc gia, 12/2000).

2. Khóa đào tạo "Giáo dục học đại học và Phương pháp giảng dạy Đại học", Đại học Quốc gia Hà Nội. (12/1999)

3. Khóa đào tạo "Kỹ sư tư vấn giám sát công trình xây dựng", Bộ Xây dựng. (04/2002).


4. Khóa đào tạo "Nghiệp vụ Đấu thầu quốc tế", Bộ Kế hoạch và đầu tư (03/2008)


5. Khóa đào tạo "Quản lý giáo dục cho cán bộ lãnh đạo Khoa, Trường Đại học", Bộ Giáo dục và Đào tạo (05/2008)


6. Khóa đào tạo "Bồi dưỡng Kiến thức Hội nhập kinh tế quốc tế:, Bộ Giáo dục và Đào tạo (06/2008).7. Khóa đào tạo "Kết cấu Xây dựng hiện đại" tại Đại học Techxas Tech University (TTU)- Hoa Kỳ (09/2008)

8. Khóa đào tạo "Kiểm định chất lượng giáo dục" tại Đại học Catholic of America University (CUA)-Hoa Kỳ (10/2008)


9. Khóa đào tạo "Nghiệp vụ Kiểm định chất lượng giáo dục" tại ĐHĐN (2016).

10. Khóa đào tạo "Nghiệp vụ Tư vấn du học" tại Học viện Quản lý Giáo dục (2016).

11. Khóa huấn luyện "Chương trình Korea - Asian" tại Hàn Quốc (2005)

12. Giảng dạy Đại học, Cao học, hướng dẫn, các hội đồng bảo vệ Thạc sỹ tại Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN và Trường Đại học Xây dựng (từ 2010 đến nay).

13. Giảng dạy các Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Tư vấn giám sát công trình xây dựng  (từ 2007 đến nay).

14. Nhà Sưu tập tem:  Giải Bạc Triển lãm Tem quốc gia (Vietstampex 2010); Giải Đồng Triển lãm Tem quốc gia (Vietstampex 2005, 2015); Giải Vàng Triển lãm Tem Miền Trung Tây Nguyên (2009).  

viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn