Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,427,860

 Nghiên cứu thiết kế sườn tăng cường ổn định cho dầm thép tiết diện chữ I cánh rỗng (HFB)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Huỳnh Minh Sơn, GS.TS Phạm Văn Hội
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ Trường Đại học Xây dựng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Số: 06/12-2009;Từ->đến trang: 10-19;Năm: 2009
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs open i want an affair
ABSTRACT
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn