Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,428,010

 Analyzing the plastic moment capacity of composite beam and choosing unsymmetrical I-steel section for composite beam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Huỳnh Minh Sơn
Nơi đăng: Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 4(45)-2011;Từ->đến trang: 51-57;Năm: 2011
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tính toán sức bền dẻo chịu mômen và lựa chọn tiết diện thép hình chữ I không đối xứng cho dầm liên hợp thép-bêtông
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn