Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,427,906

 Đổi mới cách thức tổ chức giờ học trên lớp để nâng cao tính chủ động, tích cực và hứng thú học tập cho sinh viên
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS.Huỳnh Minh Sơn
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Xây dựng năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên" - Trường Cao đẳng Công nghệ - Tháng 04/2012
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: 01;Từ->đến trang: 26-28;Năm: 2012
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo đánh giá thực tế tổ chức giờ học trên lớp theo phương pháp truyền thống, phổ biến hiện đang bộc lộ nhiều hạn chế, từ đó, phân tích, đề xuất đổi mới cách thức tổ chức giờ học trên lớp để nâng cao tính chủ động, tích cực và hứng thú học tập cho sinh viên. Mục đích góp phần cùng trao đổi phương pháp dạy và học có hiệu quả phù hợp với triết lý “Lấy người học làm trung tâm” trong đào tạo tín chỉ.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn