Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,428,356

 Đánh giá hiệu quả giải pháp dùng ống thép rỗng nhồi bê tông cho cột nhà cao tầng tính toán theo các tiêu chuẩn của Nga và Châu Âu
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS.Huỳnh Minh Sơn
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 3(64)-2013;Từ->đến trang: 96-102;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Kết cấu thép tiết diện rỗng nhồi bê tông đang được quan tâm và nghiên cứu ứng dụng trong xây dựng công trình ở nước ta, tuy nhiên chủ yếu trong một số công trình cầu vượt khẩu độ lớn. Việc nghiên cứu ứng dụng kết cấu cột thép tiết diện rỗng nhồi bê tông chịu nén lệch tâm nhằm giảm trọng lượng và tiết diện kết cấu, nâng cao hiệu quả sử dụng vật liệu và không gian kiến trúc đã đem lại giải pháp mới cho kết cấu công trình nhà cao tầng. Trong điều kiện Việt Nam chưa có tiêu chuẩn thiết kế loại kết cấu đặc biệt này, bài báo nghiên cứu áp dụng các tiêu chuẩn của Nga và tiêu chuẩn Eurocode 4 (EC4, Châu Âu) nhằm làm rõ phương pháp tính toán và đánh giá hiệu quả giải pháp kết cấu dùng ống thép rỗng nhồi bê tông cho cột nhà cao tầng.
ABSTRACT
Concrete-filled steel hollow section structures are being cared and studied for applying to construction in our country, however mainly on long span bridges. The studying of applying concrete-filled steel hollow section structures bearing eccentric loads to decreasing the weight and section area of the structures, enhancing the efficiency of using materials and structure space as a new solution for high-rise building structure. In the present context of Vietnam having no code for designing this special structure, the paper studies on applying the Russiacode and Eurocode 4 (EC4) (Europe) to clarifying a method for calculating and evaluating the efficent of solution using of sconcrete-filled steel hollow section columns for high-rise building structure.
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn