Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,428,388

 Nghiên cứu ứng dụng kết cấu thép nhẹ, tiết diện rỗng cho công trình kiến trúc có khẩu độ lớn tại các đô thị ở Việt Nam (Đề tài KHCN thuộc dự án TRIG của Đại học Đà Nẵng, tương đương cấp Bộ năm 2009-2010).
unfaithful spouse infidelity i dreame
Chủ nhiệm:  TS. Huỳnh Minh Sơn
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
; Thành viên:  TS. Phạm Anh Tuấn KS. Phan Ngọc Hải
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Số: B2009-TDA1-03-TRIG ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài ươm tạo công nghệ; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Nghiên cứu các giải pháp kết cấu thép tiết diện rỗng ứng dụng cho công trình khẩu độ lớn: Dàn mái lưới không gian; Dàn thép hình rỗng; Kết cấu dầm thép có lỗ mở ở bụng. Nghiên cứu trạng thái ứng suất biến dạng và sự làm việc của liên kết nút dàn thép hình tiết diện rỗng tròn, chữ nhật trong các nút sử dụng liên kết hàn. Nghiên cứu tối ưu hóa hình dạng và kích thước lỗ mở trên bụng dầm...

Báo cáo khoa học tổng kết đề tài

Hệ thống toán đồ tính toán thiết kế liên kết nút dàn thép hình sử dụng liên kết hàn

Quy trình thiết kế chế tạo gia công nghiệm thu và thi công dàn mái lưới không gian nhịp lớn

 

unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn