Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,427,987

 Nghiên cứu ứng dụng cấu kiện thép tiết diện rỗng trong xây dựng
(Đề tài KHCN Đại học Đà Nẵng năm 2004)
Chủ nhiệm:  TS. Huỳnh Minh Sơn; Thành viên:  Không
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Số: T2007-04-06 ; Năm hoàn thành: 2007; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Nghiên cứu khả năng ứng dụng và phương pháp tính toán cấu kiện thép tiết diện rỗng trong công trình xây dựng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn