Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 66,900,328

 Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế về nông nghiệp (IAS41) trong các DN trồng cây công nghiệp ở Việt Nam
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS Hoàng Tùng, Th.S Nguyễn Thị Cẩm Vân
Nơi đăng: Tạp chí kế toán và kiểm toán
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: Tháng 1+2/2013;Từ->đến trang: 14-19;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kế toán; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn