Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,085,001

(Aug 5 2013 9:20PM)(Aug 5 2013 9:18PM)(Jan 8 2011 8:34PM)(Dec 31 2010 2:31PM)(Dec 31 2010 2:31PM)(Dec 31 2010 2:31PM)(Dec 31 2010 2:31PM)
[1]

Kế toán quản trị (dành cho hệ đào tạo từ xa)

Chủ biên: PGS.TS Hoàng Tùng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trung tâm đào tạo thường xuyên-Đại học Đà Nẵng. Năm 2013.

[2]

Phân tích kinh doanh (dành cho hệ đào tạo từ xa)

Chủ biên: PGS.TS Hoàng Tùng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trung tâm đào tạo thường xuyên-Đại học Đà Nẵng. Năm 2013.

[3]Câu hỏi ôn tập và bài tập Phân tích tài chính Chủ biên: Hoàng Tùng. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. Năm 2009.
[4]Giáo trình Nguyên lý kế toán (Tham gia) Chủ biên: Trần Đình Khôi Nguyên. Đồng tác giả: Trần Đình Khôi Nguyên+Hoàng Tùng+Đoàn Ngọc Phi Anh+Phạm Hoài Hương. Nơi XB: NXB Giáo dục. Năm 2007.
[5]Hệ thống câu hỏi và bài tập phân tích hoạt động kinh doanh (Tham gia) Chủ biên: Khoa kế toán-Trường Đại học kinh tế. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Đà Nẵng. Năm 2005.
[6]Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh (Tham gia) Chủ biên: Ngô Hà Tấn. Đồng tác giả: Ngô Hà Tấn+ Hoàng Tùng+Trần Đình Khôi Nguyên. Nơi XB: NXB Giáo dục. Năm 2001.
[7]Giáo trình Lý thuyết kế toán (Tham gia) Chủ biên: Ngô Hà Tấn. Đồng tác giả: Ngô Hà Tấn+Hoàng Tùng+Trần Đình Khôi Nguyên. Nơi XB: NXB Giáo dục. Năm 1999.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn