Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,174,466

[1] Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng. Số: 1300/QĐ-TĐKT. Năm: 2001.
[2] Giấy khen của Đảng uỷ Đại học Đà Nẵng cho Đảng viên xuất sắc tiêu biểu năm 2001. Số: 100-QĐ/ĐU. Năm: 2001.
[3] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về thành tích xuất sắc trong năm học 2000-2001. Số: 1301/QĐKT. Năm: 2001.
[4] Giấy khen của Đảng ủy Đại học Đà Nẵng về thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng. Số: 152-QĐ/ĐU. Năm: 2002.
[5] Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về thành tích xuất sắc trong năm học 2001-2002. Năm: 2002.
[6] Bằng khen của Ban chấp hành Đoàn TNCS HCM Thành phố Đà Nẵng về thành tích xuất sắc trong chiến dịch tình nguyện hè. Số: 30/NQ-KT. Năm: 2002.
[7] Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng. Số: 1501/QĐ-TĐKT. Năm: 2002.
[8] Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Số: 1666/KT. Năm: 2002.
[9] Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng. Số: 1651/QĐ-TĐKT. Năm: 2003.
[10] Giảng viên giỏi cấp bộ. Số: 1804/QĐ/Bộ GD&ĐT. Năm: 2004.
[11] Giấy khen của Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng về thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2003. Số: 03-QĐ/ĐU. Năm: 2004.
[12] Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng. Số: 2060/QĐ-TĐKT. Năm: 2005.
[13] Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng. Số: 2667/QĐ-TĐKT. Năm: 2006.
[14] Bằng khen của Trung uơng Đoàn TNCS HCM về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Số: 172 QĐ/TƯĐTN. Năm: 2006.
[15] Kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ về thành tích đóng góp vào sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng tổ chức Đoàn. Số: 169 QĐ/TƯĐTN. Năm: 2006.
[16] Chến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2011.
[17] Giấy khen Đảng viên xuất sắc tiêu biểu năm 2011. Năm: 2011.
[18] Cộng tác viên xuất sắc năm 2011 của Tạp chí Ngân Hàng (Ngân hàng nhà nước Việt Nam). Năm: 2011.
[19] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2012.
[20] Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012. Số: 434-QĐ/ĐU. Năm: 2012.
[21] Giấy khen Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013. Số: 631-QĐ/ĐU. Năm: 2013.
[22] Bằng khen Đảng viên xuất sắc tiêu biểu 3 năm liền 2011-2013. Số: 635-QĐ/ĐU. Năm: 2013.
[23] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2013.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn