Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,174,912

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Trần Ngọc Tuyết
Đề tài: Hoàn thiện kiểm soát chi phí tại Công ty xăng dầu khu vực 5

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[2]Nguyễn Thị Minh Tâm
Đề tài: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Viễn thông Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[3]Hồ Kim Sương
Đề tài: Kiểm soát chi ngân sách tại Học viện Chính trị Hành chính khu vực III 

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[4]Bùi Minh Nam
Đề tài:

Tăng cường kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty cổ phần kim khí Miền Trung

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[5]Nguyễn Hữu Hòa
Đề tài: Vận dụng phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động tại Công ty cổ phần dược DANAPHA

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[6]Võ Thị Thanh Thủy
Đề tài: Phân tích hiệu quả hoạt động của Công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[7]Võ Thị Hồng Phương
Đề tài: Phân tích quan hệ chi phí-sản lượng-lợi nhuận tại Tổng công ty dệt may Hòa Thọ

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2010

[8]Nguyễn Toàn Trung
Đề tài: Phân tích rủi ro tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[9]Phan Thị Thu Hiền
Đề tài: Hoàn thiện công tác lập báo cáo tài chính hợp nhất tại Tổng công ty xây dựng điện Việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[10]Đỗ Hữu Trường Giang
Đề tài: Kiểm soát chi phí tại Công ty xăng dầu khu vực 2

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[11]Phan Phú Dũng
Đề tài:

Định giá doanh nghiệp phục vụ cổ phần hóa tại Công ty thương mại Quảng Nam Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[12]Nguyễn Bích Hoà
Đề tài: Tổ chức kế toán trách nhiệm tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung 

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2008

[13]Phạm Xuân Quang
Đề tài:

Xây dựng qui trình kiểm soát chi phí tại Ban quản lý dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2008

[14]Hoàng Thị Tường Vi
Đề tài: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các Công ty cổ phần trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2008

[15]Bùi Thị Thanh Thuỳ
Đề tài: Phân tích hiệu quả hoạt động tại Tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2008

[16]Trần Thị Như Lai
Đề tài:

Xây dựng qui trình phân tích tài chính đối với các dự án vay vốn của các Ngân hàng thương mại

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

[17]Phạm Thị Thanh Huyền
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến chính sách tài trợ của các doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2008

[18]Đoàn Tuyết Nhung
Đề tài: Phân tích cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2007

[19]Võ Như Hảo
Đề tài:

Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá hoạt động kinh doanh tại các Ngân hàng thương mại 

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2007

[20]Cao Thị Như Tuyết
Đề tài: Tổ chức kế toán quản trị doanh thu, chi phí trong các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ở Thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2007

[21]Nguyễn Thị Hiền
Đề tài: Tổ chức kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2006

[22]Hoàng Thị Xinh
Đề tài: Phân tích hiệu quả kinh doanh của các Ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2006

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn