Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,174,737

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Phân tích tài chính nâng cao
Ngành: Kế toán
 2010 Các lớp đào tạo, bồi dưỡng thi chứng chỉ kiểm toán viên nhà nước, chứng chỉ hành nghề kế toán  Học viện Tài chính, Trường đào tạo và bồi dưỡng cán bộ (Bộ Tài chính)
[2]Phân tích báo cáo tài chính
Ngành: Khác
 2008 Cao học  Trường Đại học Kinh tế-Đại học Đà Nẵng
[3]Kế toán quản trị
Ngành: Kế toán
 2000 Đại học, Cao học  Trường Đại học Kinh tế-Đại học Đà Nẵng
[4]Phân tích tài chính
Ngành: Kế toán
 2000 Đại học, Cao học  Trường Đại học Kinh tế-Đại học Đà Nẵng
[5]Phân tích kinh doanh
Ngành: Kế toán
 1993 Đại học
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 Trường Đại học kinh tế-Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn