Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,984,252

 Xây dựng và phát triển hệ thống Logistics của Việt Nam theo hướng bền vững (Đề tài hợp tác quốc tế song phương giữa Trường Đại học Kinh tế quốc dân và Cộng hòa liên bang Đức)
Chủ nhiệm:  GS.TS Đặng Đình Đào; Thành viên:  PGS.TS Hoàng Tùng
Số: HTQT-01-2012 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Kinh tế

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn