Hồ Dương Đông
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,132,672

 
Mục này được 46372 lượt người xem
Họ và tên:  Hồ Dương Đông
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  25/02/1983
Nơi sinh: Phú Quốc, Kiên Giang
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cơ Khí Chế Tạo Máy; Tại: Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa quản lý dự án; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2; Chuyên ngành: Production Engineering and Management; Tại: KTH, Stockholm, Thụy Điển
Dạy CN: Quản lý công nghiệp
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Ba Đình, Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0902379784
Email: hoduong.dong@gmail.com; hddong@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Tháng 10/2011 đến tháng 10-2012: Giảng viên tập sự.
Từ tháng 10/2012 đến nay: Giảng viên
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Testing drilling tool intergrating damping system using machining test method. Chủ nhiệm: Hồ Dương Đông. Mã số: JST-UD2018-346E. Năm: 2018. (Sep 26 2019 3:52PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu đặc điểm của dụng cụ khoan có tích hợp hệ thống giảm chấn áp dụng trong nguyên công khoan. Chủ nhiệm: Hồ Dương Đông. Mã số: 82-02-2017. Năm: 2017. (Jan 12 2018 1:21PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu ứng dụng mô hình SCOR trong cải tiến quản lý chuỗi cung ứng DN nhỏ và vừa tại Tp. Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Hồ Dương Đông. Mã số: T2014-02-105. Năm: 2014. (Jan 11 2015 7:49PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu tối ưu hóa vật tư tồn kho bằng cách áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 tại công ty TNHH C.A.S Việt Nam. Chủ nhiệm: ThS. Hồ Dương Đông. Mã số: T2012-02-CBT69. Năm: 2012. (Dec 20 2012 10:06AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu đặc điểm của dụng cụ khoan có tích hợp hệ thống giảm chấn sử dụng phương pháp gia công kiểm thử. Tác giả: ThS. Hồ Dương Đông*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 17, No. 6, 2019. Trang: 62. Năm 2019. (Aug 13 2019 3:35PM)
[2]Bài báo: Tổng quan nghiên cứu về sự hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp. Mô hình đề xuất cho hệ sinh thái khởi nghiệp tại Đại học Đà Nẵng, Việt Nam. Tác giả: ThS. Hồ Dương Đông*; PGS.TS. Lê Thị Kim Oanh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 6(115).2017. Trang: 14. Năm 2017. (Jul 21 2017 4:42PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu đặc điểm dụng cụ khoan có tích hợp hệ thống giảm chấn sử dụng phương pháp Experimental Modal Analysis - EMA. Tác giả: ThS. Hồ Dương Đông*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(121).2017. Năm 2017. (Jan 30 2018 1:32PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu ứng dụng mô hình SCOR trong cải tiến quản lý chuỗi cung ứng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Hồ Dương Đông*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 04(89).2015. Trang: 102. Năm 2015. (Jun 10 2015 3:58PM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải nhất cuộc thi "Ý tưởng sáng tạo xây dựng & phát triển Thành phố Đà Nẵng 2012"

 Chưa xác định

 2012

 

 Đà Nẵng

  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Thiết Kế Hệ Thống Sản Xuất
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Sinh viên ngành Quản Lý Công Nghiệp
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
[2]Tổ Chức Hệ Thống Thông Tin Trong Doanh Nghiệp
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Sinh viên ngành Quản Lý Công Nghiệp  Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
[3]Kinh tế quản lý
Ngành: Khoa học quản lý
 2013 Sinh viên Khoa quản lý dự án  Trường ĐHBK Đà Nẵng
[4]Quản trị sản xuất
Ngành: Khoa học quản lý
 2013 Sinh viên Khoa Quản lý dự án  Trường ĐHBK Đà Nẵng
[5]Quản lý bảo dưỡng trong công nghiệp
Ngành: Khoa học quản lý
 2013 Sinh viên ngành Quản lý công nghiệp, Khoa QLDA  Trường ĐHBK Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn