Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Tái nhận dạng người trong hệ thống nhiều camera giám sát không chồng lấp
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thanh Toàn, Ngô Đình Phong, Hồ Phước Tiến, Chế Viết Nhật Anh, Trương Công Dung Nghi
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: Số chuyên đề CNTT 2015;Từ->đến trang: 189-195;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn