Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Mạc Như Minh
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng các kĩ thuật học sâu để dự báo biến động dữ liệu chuỗi thời gian.

 Thạc sĩ

 Trường ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng

 2019

 2020

[2]Hoàng Trọng Tú
Đề tài: Nghiên cứu phương pháp xác định trạng thái giao thông trong hầm đường bộ

 Thạc sĩ

 Trường ĐH Bách Khoa-ĐH Đà Nẵng

 2018

 2019

[3]Trần Duy Thanh
Đề tài: Nghiên cứu phương pháp nhận dạng số nhà từ ảnh chụp đường phố

 Thạc sĩ

 Trường ĐH Bách Khoa-ĐH Đà Nẵng

 2018

 2019

[4]Vương Quang Phước
Đề tài: Nhận dạng hình ảnh bằng cách kết hợp mạng neural tích chập và mạng neural truyền thống

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

[5]Hoàng Lam Sơn
Đề tài: Nghiên cứu và đánh giá chất lượng mã hóa video dùng chuẩn H.265/HEVC

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[6]Lã Trung Kiên
Đề tài: Nghiên cứu phương pháp ước lượng góc nhìn của khuôn mặt

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[7]Huỳnh Thị Lệ Phương
Đề tài:

Nghiên cứu phương pháp nhận dạng đường bơi bất thường ở cá trong môi trường biển

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[8]Huỳnh Thị Ngọc An
Đề tài:

Phân tích ảnh viễn thám siêu phổ để nhận dạng các vùng địa chất

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[9]Trần Ngọc Khoa
Đề tài: Nghiên cứu giải thuật bám đuổi đối tượng sử dụng bộ lọc Particle

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[10]Trần Thị Hồng Quyên
Đề tài: Nghiên cứu phương pháp tái nhận dạng người sử dụng nhiều camera

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn