Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Xử lý số tín hiệu
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2014 Đại học  Trường ĐH Bách Khoa - ĐHĐN
[2]Thiết kế bộ lọc số
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2014 Đại học  Trường ĐH Bách Khoa - ĐHĐN
[3]Xử lý ảnh
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2014 Đại học  Trường ĐH Bách Khoa - ĐHĐN
[4]Lọc tín hiệu (PFIEV)
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2014 Đại học  Trường ĐH Bách Khoa - ĐHĐN
[5]Phân tích phổ (PFIEV)
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2014 Đại học  Trường ĐH Bách Khoa - ĐHĐN
[6]EE440 - Introduction to digital imaging systems
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2014 Đại học  Trường ĐH Bách Khoa - ĐHĐN
[7]Xử lý ảnh nâng cao
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2014 Cao học  Trường ĐH Bách Khoa - ĐHĐN
[8]EE341- Discrete-time linear systems
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Đại học  Trường ĐH Bách Khoa - ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn