Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,690,504

 Un modèle de saillance spatio-temporelle pour la prédiction des mouvements oculaires lors du visionnage d'une vidéo
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Marat S., Ho Phuoc T., Granjon L., Guyader N., Pellerin D., Guérin-Dugué A.
Nơi đăng: LIMA, Grenoble
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Số: 2008;Từ->đến trang: XXX-XXX;Năm: 2008
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn