Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Tăng độ phân giải
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
coupons for prescriptions discount coupons for prescriptions coupons for cialis 2016
manufacturer coupons for prescription drugs modelosguayaquil.com viagra online coupon
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Laurent Alacoque; Thành viên:  Tien Ho-Phuoc, Antoine Dupret, Laurent Alacoque
Số: Phap2012b ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Thực hiện với công ty Aaton
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn