Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,212,618

[1] Đề tài cấp Bộ: B2019-DNA-11: Nghiên cứu chế tạo bộ chuyển đổi năng lượng một chiều tích hợp thuật toán bám điểm công suất cực đại cải tiến nhằm nâng cao hiệu suất của hệ thống pin quang điện.. Chủ nhiệm: Lê Kim Hùng. Thành viên: TS Trịnh Trung Hiếu, TS Dương Minh Quân, TS Lê Thị Minh Châu, ThS Nguyễn Văn Tấn, ThS Trần Anh Tuấn, KS Tạ Minh Bảo, KS Trần Ngọc Thiên Nam. Mã số: B2019-DNA-11. Năm: 2020. (Dec 12 2019 9:33AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Đ2015-02-121: Xây dựng đề án Chiến lược phát triển Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng thành trường Đại học định hướng nghiên cứu. Chủ nhiệm: Lê Kim Hùng. Thành viên: Nguyễn Đình Lâm; Võ Chí Chính; Huỳnh Tấn Tiến. Mã số: Đ2015-02-121. Năm: 2016. (Apr 3 2018 2:30PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: B2010-ĐN-01-20. Xây dựng cẩm nang điện tử và phần mềm kiểm định rơ le kỹ thuật số . Chủ nhiệm: Lê Kim Hùng. Mã số: B2010-ĐN-01-20. Năm: 2011. (Jan 25 2011 8:18AM)
[4] Đề tài cấp Bộ: B2007-ĐN 01-09. Xây dựng các phần mềm phục vụ cho công tác Tuyển sinh sau đại học và Quản lý KHCN tại Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Lê Kim Hùng. Thành viên: TS. Nguyễn Hoàng Việt, ThS Võ Đình Nam, ThS Trương Lê Bích Trâm. Mã số: B2007-ĐN 01-09. Năm: 2009. (Dec 31 2010 10:18AM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: T04-15-76. Xây dựng phần mềm mô phỏng thí nghiệm Bảo vệ rơ le. Chủ nhiệm: Lê Kim Hùng. Thành viên: KS Phạm Văn Kiên. Mã số: T04-15-76. Năm: 2005. (Jan 18 2011 9:31AM)
[6] Đề tài cấp Bộ: B2003 -15-34. Xây dựng phần mềm tính toán lưới điện phân phối theo lượng điện năng tiêu thụ. Chủ nhiệm: Lê Kim Hùng. Thành viên: ThS Nguyễn Bảo Trọng. Mã số: B2003 -15-34. Năm: 2005. (Dec 31 2010 10:18AM)
[7] Đề tài cấp cơ sở: NCKH-03-01. Lập trình huấn luyện điều độ viên lưới phân phối. Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Thành. Thành viên: TS Lê Kim Hùng, TS Đinh Thành Việt. Mã số: NCKH-03-01. Năm: 2004. (Dec 31 2010 10:18AM)
[8] Đề tài cấp Bộ: B97-15-18. Tính toán an toàn hệ thống điện trong thời gian thực. Chủ nhiệm: Lê Kim Hùng. Thành viên: . Mã số: B97-15-18. Năm: 1999. (Dec 31 2010 10:18AM)
[9] Đề tài cấp ĐHĐN: D96-01-04. Dự báo và quy hoạch điện cho khu công nghiệp hoá dầu Dung Quất. Chủ nhiệm: PGS. TS Tăng Thiên Tư. Thành viên: Le Hồng, Lê Kim Hùng, Trần Tấn Vinh, Trần Vinh Tịnh. Mã số: D96-01-04. Năm: 1997. (Dec 31 2010 10:18AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn