Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,067,851

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]NCS Nguyễn Văn Tấn
Đề tài: NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN ĐỂ TỐI ƯU VẬN HÀNH HỆ THỐNG MICROGRID
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2020

[2]NCS Phạm Văn Kiên
Đề tài: Nghiên cứu giám sát ổn định hệ thống điện trong thời gian thực
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2019

[3]NCS Vũ Phan Huấn
Đề tài: Nghiên cứu các phương pháp thông minh để nhận dạng sự cố trên đường dây truyền tải điện
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2013

[4]NCS Nguyễn Thị Ngọc Minh
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng PLC trong việc quản lý hộ tiêu thụ điện ở Việt Nam
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2011

[5]NCS Võ Như Quốc
Đề tài: Nghiên cứu lựa chọn cấu trúc hợp lý của lưới điện 22kV cho khu vực miền Trung Việt Nam
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2011

[6]Phạm Đức Dũng
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng PLC để thiết kế hệ thống điều khiển bằng máy tính cho các trạm biến áp 110kV

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2010

[7]Trần Công Thành
Đề tài: Tính toán lựa chọn phương án đấu nối hiệu quả nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch vào hệ thống điện Việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2010

[8]Thái Quang Vũ
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng trở kháng thứ tự nghịch để phát hiện vùng sự cố bảo vệ nguồn phân tán

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2010

[9]Trần Phú
Đề tài: Nghiên cứu và đánh giá khả năng khai thác năng lượng từ rác đô thị

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2010

[10]Nguyễn Lâm An
Đề tài: Nghiên cứu và đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng lượng tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2010

[11]Nguyễn Mạnh Tường
Đề tài: Đánh giá độ tin cậy của thiết bị bảo vệ rơle trong lưới điện truyền tải khu vực Nam Miền Trung và Tây Nguyên

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2010

[12]Nguyễn Tấn Lực
Đề tài: Tính toán phối hợp bảo vệ rơle và xây dựng cẩm nang rơle cho lưới điện phân phối Khánh Hòa

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2010

[13]Vũ Hoài Nam
Đề tài: Nghiên cứu phân tích và mô phỏng rơ le số bảo vệ máy phát nhà máy thủy điện, áp dụng cho nhà máy Sê San 4

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2010

[14]Trần Ngọc Sơn
Đề tài: Nghiên cứu các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho Công ty cổ phần gỗ MDF Geruco Quảng Trị

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2010

[15]Trịnh Nhất Tiến
Đề tài: Bảo vệ lưới điện phân phối khi có nguồn phân tán

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2010

[16]Nguyễn Bá Tý
Đề tài: Các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả đối với động cơ không đồng bộ

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2010

[17]Vũ Phan Huấn
Đề tài: Nghiên cứu xây dựng chương trình kiểm định và đánh giá chất lượng rơle kỹ thuật số

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2009

[18]Nguyễn Bình Nam
Đề tài: Tính toán lựa chọn phương án huy động công suất từ các nhà máy thuỷ điện vừa và nhỏ cho công ty Điện Lực 3 để đạt lợi nhuận cao nhất

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2009

[19]Đỗ Thanh Sơn
Đề tài: Ứng dụng lý thuyết trò chơi phân tích chiến lược chào giá điện cạnh tranh trong điều kiện thiếu thông tin

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2009

[20]Trần Thị Huệ Trang
Đề tài: Ứng dụng lý thuyết mờ để đánh giá mức độ ảnh hưởng của sự cố đường dây truyền tải điện

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2009

[21]NCS Lê Kỷ
Đề tài: Gestion optimale des consommations d'énergie dans les bâtiments 
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Ecole National Polytechnique de Grenoble (INPG)-France

 2005

 2008

[22]Võ Như Quốc
Đề tài: Nghiên cứu và đánh giá hiệu quả giữa lưới điện phân phối 22kV 3 pha 3 dây và 3 pha 4 dây khu vực miền Trung

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2005

 2008

[23]Nguyễn Kim Sơn
Đề tài: Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho Công ty đường Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2005

 2008

[24]Lê Thái Thanh
Đề tài: Tối ưu hoá vị trí và công suất phát của nguồn phân tán trên mô hình lưới điện phân phối 22kV

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2005

 2008

[25]Võ Khắc Hoàng
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tự động hóa lưới phân phối nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2005

 2008

[26]Nguyễn Thị Ngọc Minh
Đề tài: Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho Công ty cổ phần dệt may 29-3 Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2005

 2008

[27]Bùi Tuấn Anh
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng bộ dịch pha trong lưới truyền tải điện

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2004

 2007

[28]Phan Hoài Sơn
Đề tài: Nghiên cứu và ứng dụng mạng nơrôn để đánh giá ổn định điện áp trong hệ thống điện

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2004

 2007

[29]Ngô Tấn Cư
Đề tài: Nâng cao hiệu quả kinh tế trong đầu tư và vận hành hệ thống cung cấp điện cho các khu dân cư mới trên địa bàn chi nhánh điện khu vực 2, thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2004

 2007

[30]Nguyễn Văn Lân
Đề tài: Mô phỏng các chế độ vận hành hệ thống điện 500kV Việt Nam bằng MATLAB-SIMULINK

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2004

 2007

[31]Trương Thế Phong
Đề tài: Nghiên cứu phương pháp tính toán và biện pháp nâng cao độ tin cậy trong hệ thống bảo vệ

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2004

 2007

[32]Phan Thái Bình
Đề tài: Nghiên cứu chế độ vận hành kinh tế trong hệ thống điện và quá trình trao đổi năng lượng trong hệ thống điện hợp nhất

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2003

 2006

[33]Nguyễn Lê Định
Đề tài: Nghiên cứu áp dụng bài toán OPF trong thị trường điện

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2003

 2006

[34]Võ Đức Hoàng
Đề tài: Nghiên cứu, thiết kế, lắp đặt hệ thống điều khiển, thu thập dữ liệu các trạm biến áp truyền tải khu vực miền Trung

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2003

 2006

[35]Nguyễn Long
Đề tài: Lập cẩm nang điện tử và mô phỏng rơle trên máy tính để phục vụ công tác đào tạo và vận hành – Áp dụng thí điểm với rơle 7SA5115-5CA72-OAF3

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2003

 2006

[36]Trần Công Nhựt
Đề tài: Tính toán phân tích và đánh giá sử dụng năng lượng gió tại khu vực Cù Lao Chàm tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2003

 2006

[37]Nguyễn Ngọc Dũng
Đề tài: Phối hợp tác động giữa thiết bị bảo vệ và tự động trong hệ thống điện

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2002

 2005

[38]Nguyễn Thanh Quảng
Đề tài: Ứng dụng mạng Nơron trong kỹ thuật bảo vệ rơle

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2002

 2005

[39]Nguyễn Văn Thu
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng hệ thống bảo vệ và điều khiển tích hợp cho trạm biến áp

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2002

 2005

[40]Nguyễn Thành
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ DAS cho lưới điện phân phối khu vực miền Trung

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2001

 2004

[41]Ngô Văn Bá
Đề tài: Ảnh hưởng của sóng hài và “nhấp nháy” điện áp đối với hệ thống điện

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2001

 2004

[42]Bùi Minh Hải
Đề tài: Một số giải pháp nâng cao tính chọn lọc của bảo vệ rơ le trong lưới phân phối

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2001

 2004

[43]Trương Xuân Lộc
Đề tài: Nghiên cứu và ứng dụng mạng nơron để chẩn đoán sự cố trên đường dây truyền tải

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 

[44]Nguyễn Tiến Thịnh
Đề tài: Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp điện cho khu công nghiệp Hòa Khánh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn