Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Huy chương danh dự vì Thế hệ trẻ. Năm: 2000.
[2] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo. Số: 7125/QĐ-BGD&ĐT. Năm: 2001.
[3] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo. Số: 1306/QĐ/BGD&ĐT-VP. Năm: 2001.
[4] Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng. Số: 218/QĐ-UB. Năm: 2004.
[5] Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục. Số: 6928/QĐ-BGD&ĐT ngày 17/12/2005. Năm: 2005.
[6] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: 1199/QĐ-BGD&ĐT ngày 14 tháng 3 năm 2006. Năm: 2006.
[7] Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Số: 1248/QĐ-TTg ngày 18 tháng 9 năm 2007. Năm: 2007.
[8] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: 2725/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 4 năm 2009. Năm: 2009.
[9] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo. Số: 3692/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 5 năm 2009. Năm: 2009.
[10] Huân chương lao động hạng 3. Số: 1144/QĐ-CTN ngày 29 tháng 7 năm 2010. Năm: 2010.
[11] Danh hiệu Nhà Giáo ưu tú. Số: 1916/QĐ-CTN ngày 09/11/2010. Năm: 2010.
[12] Kỷ niệm chương vì sự phát triển ngành Điện. Số: 88/QĐ-EVN ngày 05/8/2010. Năm: 2010.
[13] Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt nam. Số: 275/QĐ-KT ngày 14 tháng 5 năm 2010. Năm: 2010.
[14] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 1962/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 5 năm 2012. Năm: 2012.
[15] Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Số: 602/QĐ-KT ngày 07 tháng 12 năm 2012. Năm: 2012.
[16] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: 750/QĐ-BGDĐT ngày 27/02/2013. Năm: 2013.
[17] Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng. Số: 8016/QĐ-UBND ngày 18/11/2013. Năm: 2013.
[18] Huân chương Lao động Hạng Nhì. Số: 1577/QĐ-CTN. Năm: 2017.
[19] Chiến sĩ thi đua cơ sở nhiều năm liền (từ 2004-2018). Năm: Nhiều năm (2004-2018).
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn