Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Giải tích Mạng điện
Ngành: Điện
 5 Sinh viên Khoa Điện Trường Đại học Bách khoa
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường Đại học Bách khoa
[2]Thiết kế Bảo vệ rơ le
Ngành: Điện
 5 Sinh viên Khoa Điện Trường Đại học Bách khoa
marriage affairs open i want an affair
 Trường Đại học Bách khoa
[3]Tự động hóa lưới phân phối
Ngành: Điện
 5 Sinh viên Khoa Điện Trường Đại học Bách khoa  Trường Đại học Bách khoa
[4]Bảo vệ rơ le trong hệ thống điện
Ngành: Điện
 4 Sinh viên Khoa Điện Trường Đại học Bách khoa
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Trường Đại học Bách khoa và các Trường Đại học liên kết
[5]Phân tích an toàn Hệ thống điện
Ngành: Điện
 2 Học viên cao học chuyên ngành Mạng và Hệ thống điện  Trường Đại học Bách khoa
[6]Mạch và Năng lượng điện
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1999 SV PFIEV  PFIEV Đại học Bách Khoa-ĐHĐN
[7]Tương tự và Mô hình
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1999 SV PFIEV  PFIEV Đại học Bách khoa-ĐHĐN
[8]Bảo vệ Hệ thống điện phức tạp
Ngành: Điện
 1 Học viên cao học chuyên ngành Mạng và Hệ thống điện  Trường Đại học Bách khoa
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn