Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,705,134

 Liên kết giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp: Thực trạng và giải pháp
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Dân
Nơi đăng: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Số: 10/2015;Từ->đến trang: 222-230;Năm: 2015
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong quá trình đào tạo, Khoa Thống kê Tin học – trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng luôn quán triệt sâu sắc quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn liền với xã hội!”. Hiện nay, trong môi trường hội nhập WTO và chủ trương đổi mới đào tạo, mối quan hệ này càng được lãnh đạo khoa quan tâm. Nhằm làm rõ liên kết đào tạo, bài viết đề cập đến lợi ích từ liên kết, đánh giá thực trạng liên kết, xác định các nhân tố ảnh hưởng đến liên kết và từ đó nghiên cứu những nội dung liên kết.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn