Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,704,342

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Trần Thị Nga
Đề tài: Phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp của huyện An Bình tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[2]Nguyễn Thị Thùy Nga
Đề tài: Phát triển Nông nghiệp trên địa bàn huyện Hoài Nhơn tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[3]Lê Tấn Mỹ
Đề tài: Phát triển nuôi trồng Thủy sản tại huyện hoài Nhơn tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[4]Cao Nguyễn Thành Trung
Đề tài: Hoàn thiện chính sách thu hút nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[5]Huỳnh Thanh Liêm
Đề tài: Nghiên cứu hành vi khách hàng sử dụng dịch vụ bảo hiểm Y tế tự nguyện trên địa bàn tỉnh KonTum

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[6]Phạm Thị Mận
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh đến sự hài lòng của bệnh nhân tại bệnh viện Da liễu Trung ương Quy Hòa

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[7]Dương Anh Hùng
Đề tài: Ứng dụng mô hình Holsat để đánh giá sự hài lòng của du khách nội địa tại khu du lịch Sinh thái Măng Đen, tỉnh KonTum

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[8]Mai Thị Kim Yến
Đề tài: Giải pháp chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện Ngọc Hồi - Tỉnh KonTum

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[9]Trần Xuân Hiền
Đề tài: Nghiên cứu sự hài lòng của bệnh nhân nội trú về dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Nông

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[10]Đặng Hồng Anh
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố đến sự hài lòng của bệnh nhân đối với dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Hoàn Mỹ thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[11]Hồ Đức
Đề tài: Hoàn thiện hệ thống thông tin quản trị quan hệ khách hàng tại công ty Ong mật ĐăkLăk

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[12]Nguyễn Thị Thúy Diễn
Đề tài: Một số giải pháp phát triển nghề truyền thống tại làng nghề dệt lụa Mã Châu huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[13]Nguyễn Thị Thùy Giang
Đề tài:

Đánh giá sự hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ Ký túc xá Trường Cao Đẳng CNTT hữu nghị Việt- Hàn, Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[14]Võ Thành Nhân
Đề tài:

Phân tích thu nhập của hộ gia đình ở tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[15]Nguyễn Văn Vinh
Đề tài: Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006-2010

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[16]Nguyễn Thị Nhàn
Đề tài: Giải pháp thu hút vốn đầu tư để phát triển Khu công nghiệp thuộc tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[17]Huỳnh Tiến Nam
Đề tài: Hoàn thiện hệ thống thông tin công tác quản lý sinh viên tại trường Cao đẳng Thương mại

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[18]Trần Thị Nga
Đề tài: Phân tích thu nhập và sự phân hóa giàu nghèo ở Quảng Nam giai đoạn 2002-2010

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[19]Phạm Thị Thoại Thi
Đề tài:

Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh tại  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[20]Phạm Đình Dũng
Đề tài:

Nâng cao năng lực cạnh tranh của chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn