Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,563,505

[1] Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm thu hút khách du lịch tại khu du lịch sinh thái Măng Đen. Chủ nhiệm: TS. Lê Dân. Thành viên: TS. Đoàn Gia Dũng, Ths. Dương Anh Hùng,.... Mã số: 1390/QD-UBND. Năm: 2016. (Sep 20 2016 4:00PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ phục vụ đào tạo đại học (Trường hợp Đại học Kinh tế - Đại học Đà nẵng). Chủ nhiệm: TS. Lê Dân. Thành viên: ThS. Nguyễn Thị Hương; Ths. Lê Diên Tuấn; CN. Thân Trọng Hoài Trang. Mã số: B2010-ĐN04-47. Năm: 2011. (May 12 2011 10:07PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng mô hình đánh giá mức độ hài lòng của dân cư và tổ chức về dịch vụ hành chính công cấp quận (trường hợp tại quận Ngũ Hành Sơn). Chủ nhiệm: TS. Lê Dân. Thành viên: TS. Nguyễn Trần Quốc Vinh . CN. Phan Đình Vấn CN. Thân Trọng Hoài Trang. Mã số: T2009-04-18. Năm: 2010. (May 12 2011 4:58PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Hoàn thiện công tác thống kê nhằm ứng dụng phương pháp Sixsigma ở các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam (trường hợp các doanh nghiệp ở Đà Nẵng). Chủ nhiệm: TS. Lê Dân. Thành viên: GVC, Ths. Ngô Tân Ths. Phan Thị Bích Vân Ths. Lê Diên Tuấn CN. Phạm Quang Tín. Mã số: B2006-ĐN04-06. Năm: 2009. (May 12 2011 5:13PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Hoàn thiện phương pháp phân tích hiệu quả của các Doanh nghiệp. Chủ nhiệm: TS. Lê Dân. Thành viên: Ths. Nguyễn Thị Hương Ths. Ngô Tân. Mã số: T2000. Năm: 2006. (May 12 2011 4:48PM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Hoàn thiện phương pháp thống kê phân tích năng suất. Chủ nhiệm: TS. Lê Dân. Thành viên: Ths. Ngô Tân Ths. Nguyễn Thị Hương Ths. Phan Thị Bích Vân. Mã số: B2002-14-18. Năm: 2005. (May 12 2011 5:06PM)
[7] Đề tài cấp cơ sở: Ứng dụng EXCEL trong phân tích thống kê. Chủ nhiệm: TS. Lê Dân. Thành viên: Ths. Lê Diên Tuấn Ths. Nguyễn Thị Hương. Mã số: T1999. Năm: 2001. (May 12 2011 4:42PM)
[8] Đề tài Khác: Vận dụng một số phương pháp thống kê để phân tích hiệu quả hoạt động ngân hàng. Chủ nhiệm: TS. Lê Dân. Thành viên: . Mã số: 5.02.10. Năm: 1998. (Jun 9 2011 5:54AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn